Loonheffingen berekenen over stagevergoeding?

6 september 2019 | Door redactie

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Komt een student of scholier stage lopen bij uw organisatie, dan hangt het van de beloning van de stagiair af of de werkgever zijn beloning in de loonheffingen moet betrekken.

Scholieren en studenten die – als onderdeel van hun opleiding – stage lopen bij uw organisatie kunnen hiervoor een stagevergoeding ontvangen. In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een personeelsreglement kunnen afspraken zijn gemaakt over een vergoeding. Verdient een stagiair minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon, dan is er sprake van een echte dienstbetrekking.  
De werkgever houdt loonbelasting/premie volksverzekeringen in op het loon en betaalt premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). In dit geval gelden dus dezelfde regels voor de loonheffingen als voor gewone werknemers.

Fictieve dienstbetrekking

Krijgt de stagiair een kleine beloning van bijvoorbeeld 50% van het minimum(jeugd)loon, dan heeft deze stagiair een fictieve dienstbetrekking bij uw organisatie. De werkgever hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen, maar hij moet wel loonbelasting/premies volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing ZVW betalen.
Treedt de stagiair na zijn stage in datzelfde jaar in dienst bij de organisatie, dan vindt er een zogenoemd inhaaleffect plaats. De werkgever moet – als gevolg van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) – alsnog de premies werknemersverzekeringen betalen over de beloning die de stagiair ontving tijdens zijn stage.

School of studiefonds betalen

Verdient een stagiair minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon, dan gelden dezelfde regels voor de loonheffingen als voor gewone werknemers. Dat is – onder voorwaarden – niet het geval als de werkgever een stagevergoeding rechtstreeks aan de school of een stagefonds betaalt. De school mag de student het geld echter niet alsnog geven. Binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar moet de werkgever het volgende in de administratie verwerken:

  • de naam, het adres en het burgerservicenummer (BSN) van de stagiair;
  • naam en het adres van de school of het stagefonds;
  • het bedrag van de beloning.