Nieuws

m

Stopwatch in de aanslag... en brainstormen maar!

Management | 23-05-2024 | Vergaderen

Brainstormen helpt bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën of producten en het aanboren van nieuwe markten. Een brainstormsessie genereert vaa...

m

Leiding nemen in een gesprek: samenvatten en reflecteren

Management | 10-04-2024 | Persoonlijke vaardigheden

Een gespreksleider is niet continu aan het woord, maar luistert juist ook goed naar zijn gesprekspartner. Daarnaast vat hij regelmatig samen...

or

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

OR | 08-04-2024 | Instemmingsrecht

In veel organisaties vindt het werkoverleg tegenwoordig (gedeeltelijk) online plaats. Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplich...

m

Frustratie #1 bij videomeeting: haperende techniek

Management | 28-03-2024 | Vergaderen

Vergaderen op afstand kost vaak onnodig veel tijd en kan irritaties opwekken. Gebrek aan kennis van de techniek en onvoldoende geschikte tec...

m

Ruis in de communicatie met thuiswerkers

Management | 13-03-2024 | Zakelijke communicatie

Nu werknemers hoe langer hoe vaker plaats- en tijdonafhankelijk werken, is persoonlijk contact en directe communicatie met de werkgever en c...

m

Cybercrime-experts diep bezorgd om gevaar deepfakes

Management | 15-02-2024 | Cybersecurity

Deepfake-technologie houdt de gemoederen flink bezig. De gevaren van deepfakes zijn op dit moment dan ook vele malen groter dan de positieve...

bv

Vergadering aandeelhouders vanaf 2025 volledig digitaal

Ondernemen | 12-01-2024 | Ondernemingsrecht

Aandeelhouders van onder meer bv's en leden van verenigingen moeten als het aan het kabinet ligt vanaf 2025 volledig digitaal kunnen vergade...

or

Taakverdeling tijdens de OR-vergadering

OR | 06-12-2023 | Werkwijze OR

Bij een OR-vergadering nemen de aanwezigen één van de volgende taakrollen in: voorzitter, notulist of deelnemer. Elke rol vereist andere vaa...

m

Inrichten brainstormruimte: creativiteit de vrije loop

Management | 21-09-2023 | Vergaderen

Een brainstormsessie is iets anders dan een regulier overleg. Een speciale brainstormruimte om creatieve ideeën uit te wisselen en te bespre...

or

Online vergadering is extra uitdaging voor OR

OR | 03-05-2023 | OR en personeelsbeleid

Online vergaderen heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Ook voor de ondernemingsraad (OR) brengt dit een extra uitdaging met zich m...