Nieuws

mt

Negatieve brainstorm voor positieve resultaten

Management | 01-06-2022 | Vergaderen

Uit brainstormsessies rollen meestal mooie ideeën. Maar op een gegeven moment kan het creatieve proces ook vastlopen. Een frisse invalshoek...

mt

Creativiteit heeft te lijden onder videovergaderen

Management | 28-04-2022 | Vergaderen

Videovergaderen is dankzij de pandemie omarmd als alternatief voor fysiek overleg. Digitaal vergaderen kent dan ook vele voordelen, maar ond...

o

Conferentiecamera voor optimale hybride meeting

Officemanagement | 24-03-2022 | Vergaderen

Een hybride meeting is handig als een deel van de deelnemers zich buiten de vergaderruimte bevindt. Om de fysiek aanwezige deelnemers óók di...

or

OR heeft invloed op criteria regeling werkoverleg

OR | 11-02-2022 | Vergaderen

Goed georganiseerd werkoverleg kan de onderlinge samenwerking, de productie en de tevredenheid vergroten. De Wet op de ondernemingsraden (WO...

or

Adviesrecht OR: overleg met de bestuurder

OR | 21-01-2022 | Adviesrecht

Na het ontvangen van de adviesaanvraag moeten de OR en de bestuurder minimaal één keer vergaderen over het voorgenomen besluit van de bestuu...

b

Verenigingen mogen langer digitaal vergaderen

Non-profit | 20-10-2021 | Vergaderen

Vanwege de coronamaatregelen was het lange tijd niet mogelijk om een fysieke ledenvergadering te houden. De wetgever heeft daarom geregeld d...

mt

Persoonlijke stijl: van beslissen tot communiceren

Management | 29-09-2021 | Persoonlijke vaardigheden

Bewust zijn van de eigen persoonlijke stijl is een belangrijke eerste stap in de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast: wie in staat is de pe...

or

De kracht van een goed uitgewerkte OR-agenda

OR | 04-08-2021 | Werkwijze OR

Ondernemingsraden bepalen vooraf welke onderwerpen tijdens een vergadering ter tafel komen. Dat kan door enkel trefwoorden op volgorde te no...

a

Soms is lange reistijd naar bedrijfsarts onvermijdelijk

Arbo | 25-05-2021 | Bedrijfsarts

Voor een zieke werknemer valt het niet mee als hij uren onderweg moet zijn voor een consult bij de bedrijfsarts. Toch is dit niet altijd te...

o

Efficiënt overleg… klik, sleep en verzend!

Officemanagement | 07-04-2021 | Softwaretips

Van de rijstebrijberg aan e-mails die u op een dag binnenkrijgt, zult u er een aantal gelijk kunnen afhandelen en misschien ook een aantal o...