Nieuws

hr

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel eerlijk werven

HR | 16-03-2023 | Discriminatie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit belangrijke wetsvoorstel...

a

Samenwerking belangrijk voor preventiemedewerker

Arbo | 15-03-2023 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

a

Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

Arbo | 01-03-2023 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Ook al heeft een organisatie goed inzicht in de mogelijke risico's tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, toch zijn er altijd gebeurten...

a

Herziening regels voor opstellen aanvullende RI&E

Arbo | 22-02-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties die werken met gevaarlijke stoffen hebben sinds 1 januari 2023 te maken met nieuwe regels voor de aanvullende RI&E. Door de nie...

a

Hoeveel uur heeft preventiemedewerker nodig voor taken?

Arbo | 15-02-2023 | Preventie

Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de werkgever moet vrijmaken voor de prev...

a

Belangrijke rol omstanders bij grensoverschrijdend gedrag

Arbo | 08-02-2023 | PSA

Bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld spelen omstanders een belangrijke rol. In het actieplan van de over...

a

Diversiteit meenemen bij de risicobeoordeling

Arbo | 11-01-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers die oog hebben voor diversiteit zouden daar ook aandacht voor moeten hebben bij het maken van de risico-inventarisatie. Niet alle...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 06-01-2023 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...

a

Direct een boete bij ontbreken of onvolledige RI&E

Arbo | 30-12-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever duur komen te staan. Werknemers blijven dan risico’s lopen...

hr

Werknemer en werkgever moeten visie geven op re-integratie

HR | 29-12-2022 | Wet verbetering poortwachter

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun visie op de re-integratie vastleggen bij het opstellen van het geza...