Nieuws

a

Gevaarlijke stoffen sluipmoordenaar onder arbeidsrisico’s

Arbo | 29-11-2023 | Gevaarlijke stoffen

Ongeveer 2% van de werknemers geeft aan met gevaarlijke stoffen te werken. Het risico daarvan wordt niet altijd goed ingeschat. Met grote ge...

a

Bij arbeidsongeval met stagiairs vaker overtreding in het spel

Arbo | 28-11-2023 | Arbeidsongeval

Uit de laatste Monitor Arbeidsongevallen blijkt dat er in 2022 meer dan 2.000 werknemers slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Veertig d...

a

Kritiek op rapport Arbeidsinspectie ongewenst gedrag

Arbo | 26-10-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Een rapport van de Arbeidsinspectie kan een goede basis vormen voor richtlijnen voor het eigen arbobeleid. Maar de bevindingen van een recen...

a

Werken met biologische agentia vraagt om risicobestrijding

Arbo | 25-10-2023 | Gezondheid werknemer

In organisaties waar wordt gewerkt met biologische agentia moet de werkgever maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen ziektes en...

a

PSA-beleid opnemen in de RI&E en plan van aanpak

Arbo | 19-10-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever moet in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) ook aangeven of de werknemers risico lopen op psychosociale arbeidsbelast...

a

Meerderheid arbeidsongevallen niet gemeld

Arbo | 12-10-2023 | Arbeidsongeval

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat zeker de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen niet wordt gemeld. Onveilige...

a

Inspectie van de werkplek draagt bij aan veiligheid

Arbo | 10-10-2023 | Werkplek

Sommige organisaties zijn wettelijk verplicht regelmatig een werkplekinspectie uit te voeren. Daarbij kijkt bij een arboprofessional of de w...

a

Rechtszaak: werkgever is aansprakelijk voor RSI-klachten

Arbo | 04-10-2023 | RSI/KANS

Veel werknemers verrichten hun werk achter hun beeldscherm. Dit kan leiden tot RSI-klachten. Werkgevers moeten proberen met arbobeleid zulke...

or

OR aan zet na sneuvelen ‘thuiswerkwet’

OR | 29-09-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Eerder deze week stemde de Eerste Kamer tegen het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. (Gedeeltelijk) thuiswerken blijft dus een kwesti...

a

Uitbesteden RI&E kost geld maar scheelt tijd

Arbo | 27-09-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een actuele en volledige RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Het opstellen van een RI&E kan de we...