Nieuws

s

30%-regeling mag niet in aangifte inkomstenbelasting

Salarisadministratie | 04-08-2021 | 30%-regeling

Een werkgever moet loon aanwijzen als eindheffingsbestanddeel als hij de 30%-regeling wil toepassen. Doet hij dat niet? Dan kan de werknemer...

f

Vorming fiscale eenheid voor de BTW loopt stuk

Fiscaal | 02-08-2021 | Fiscale eenheid

Ondernemingen die een fiscale eenheid voor de BTW willen vormen moeten op verschillende vlakken met elkaar ‘verweven’ zijn. En niet bij elke...

s

Verlofuren gekocht? Verloonde uren verminderd

Salarisadministratie | 02-08-2021 | LKV en (jeugd-)LIV

In de aangifte loonheffingen is het opgeven van het juiste aantal verloonde uren belangrijk voor zowel de werkgever, werknemer als diverse o...

f

Naheffingen gaan prullenbak in; geen schadevergoeding

Fiscaal | 29-07-2021 | Contact met de Belastingdienst

Als BTW-naheffingsaanslagen door de Belastingdienst vernietigd worden wegens gewekt vertrouwen wil dit niet altijd zeggen dat de betreffende...

hr

Scholingsbudget van STAP vanaf 1 maart 2022 aan te vragen

HR | 27-07-2021 | Opleiding en ontwikkeling

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers een aanvraag indienen voor een scholingsbudget van de overheid: het STAP-budget. De definitieve regelin...

f

Fiscus moet opnieuw kijken naar informatieverzoek AVG

Fiscaal | 26-07-2021 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Belastingdienst moet van de rechter alsnog aan de slag met een verzoek om informatie van een belastingplichtige. Die wilde op basis van d...

s

Vragen over: bijtelling voor een fiets van de zaak

Salarisadministratie | 26-07-2021 | Fiets van de zaak

Sinds 1 januari 2020 geldt er een forfaitaire bijtelling voor terbeschikkinggestelde fietsen. Hoe werkt deze bijtelling precies en waar moet...

f

Gebruikelijk loon mag toch lager zijn dan minimumloon

Fiscaal | 22-07-2021 | Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder mag toch lager zijn dan het wettelijk minimumloon als daarvoor zakelijke gronden aanw...

s

Gedifferentieerde Aof-premie verwacht vanaf 2022

Salarisadministratie | 21-07-2021 | Premies werknemersverzekeringen

Naar verwachting geldt per 1 januari 2022 de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Ook moet dan de grens tuss...

hr

Aanvraag NOW 4 vanaf 26 juli mogelijk, ook voor wateroverlast

HR | 20-07-2021 | Corona-advies

Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli een aanvraag indienen voor de volgende periode van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NO...