Pas voorlopige aanslag IB 2023 met box 3 voor 1 mei aan!

25 april 2024 | Door redactie

Belastingplichtigen die het niet gaat lukken om voor 1 mei a.s. hun aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2023 met box 3-vermogen te doen, maar wel al een voorlopige aanslag IB 2023 hebben ontvangen moeten voor 1 mei die aanslag (laten) wijzigen. Anders gaan ze onnodig belastingrente betalen.

De definitieve forfaitaire rendementspercentages over 2023 voor bank- en spaartegoeden en voor schulden wijken (flink) af van de voorlopige forfaitaire rendementspercentages. Bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen over 2023 zijn door de Belastingdienst eind 2022 voorlopige cijfers gebruikt (0,36% voor banktegoeden, voor schulden 2,57%) voor de box 3-heffing. Nu 2023 is afgerond blijkt dat de Belastingdienst met een veel te laag cijfer voor banktegoeden heeft gerekend. De voorlopige aanslagen zijn dus te laag, de definitieve aanslagen zullen in de meeste gevallen een stuk hoger uitvallen. Belastingplichtigen die het niet gaan redden om vóór 1 mei 2024 hun aangifte IB 2023 in te dienen en box 3-vermogen hebben wordt nu aangeraden om vóór 1 mei a.s. hun voorlopige aanslag IB 2023 aan te passen om de betaling van belastingrente (artikel) te voorkomen.

Na 30 april aangifte IB 2023 indienen, dan in actie komen

Dit geldt voor een belastingplichtige voor de IB die: 

  • op 1 januari 2023 box 3-vermogen heeft, en
  • van plan is om de aangifte IB 2023 ná 30 april 2024 in te dienen, en
  •  aan wie de voorlopige aanslag IB 2023 vóór 8 maart 2024 is opgelegd,

Kom vóór 1 mei 2024 in actie.  Hoe een belastingplichtige dit kan doen, staat op de website van de Belastingdienst.