Aanslagen IB 2023 met box 3 komen pas na arresten

22 april 2024 | Door redactie

Net zoals in de belastingjaren hiervoor worden de aanslagen inkomstenbelasting (IB) over 2023 met box 3-inkomen, dat uit meer bestaat dan banktegoeden, aangehouden door de Belastingdienst. De definitieve aanslagen komen pas nadat er meer duidelijkheid is over de geldigheid van de huidige box 3-heffing.

Momenteel lopen er meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad over de vraag of de huidige berekeningsmethode voor het box 3-inkomen voldoende in lijn is met het Kerstarrest van de Hoge Raad. De arresten van de Hoge Raad worden in augustus/september verwacht. In afwachting van deze arresten houdt de Belastingdienst daarom de definitieve aanslagen IB over 2023  en de ingediende bezwaarschriften waarin box 3 een rol speelt aan. Het gaat hierbij om aanslagen met een box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden.

Afwijzen huidige wet box 3-inkomen door Hoge Raad

Als de Hoge Raad de conclusies van A-G Wattel en A-G Pauwels volgt en dus de huidige box 3-wet niet geldig is, zal aan belastingplichtigen de gelegenheid moeten worden geboden om hun werkelijke rendement aannemelijk te maken. De Belastingdienst heeft hiervoor al voorbereidingen getroffen in de vorm van een (digitaal) formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’.

Kans op nog meer vertraging nieuwe wet groot

De kans is overigens groot dat de nieuwe box 3-wet die in principe in 2027 in werking zou moeten treden vertraging oploopt.  De Tweede Kamer heeft namelijk gevraagd om een aanpassing van het wetsvoorstel. De PVV, VVD, NSC en BBB willen dat  staatssecretaris Van Rij van Financiën alle illiquide beleggingen belast met een vermogenswinstbelasting. Van Rij gaf in een brief al eerder aan dat de afwijkende behandeling van aandelen in familiebedrijven is geschrapt. Dit wil zeggen dat de aandelen in deze ondernemingen volgens de hoofdregel (vermogensaanwasbelasting) in de heffing worden betrokken.