Nieuws

hr

Moet werknemer vrij nemen voor bezichtiging van woning?

HR | 09-01-2024 | Verlofregelingen

Door de hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod valt het niet mee om een woning te bemachtigen, zeker voor starters. Nadelig is ook dat hu...

hr

Vakantiedagen vervallen niet gelijk na afloop van een jaar

HR | 07-12-2023 | Vakantiedagen

Het einde van het jaar nadert en bij sommige organisaties betekent dat dat werknemers binnenkort (een deel van) hun resterende vakantiedagen...

hr

Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?

HR | 24-11-2023 | Verzuim

Kunnen werknemers een bezoek aan de dokter of tandarts niet buiten werktijd plannen, dan moeten zij kortdurend verzuimen. Of de werkgever hi...

hr

Hoge Raad oordeelt over vakantiedagen zieke werknemer

HR | 21-11-2023 | Vakantiedagen

Als een werknemer ziek wordt ná het vaststellen en vóór het ingaan van zijn vakantie en hij toch op vakantie gaat, kan zijn werkgever de vak...

hr

Werknemers willen meer steun na overlijden van naaste

HR | 24-10-2023 | Verlofregelingen

Het overlijden van een naaste kan leiden tot een periode van afwezigheid van een werknemer. Lang niet elke werknemer voelt zich in die perio...

hr

Werkgever behoorde mee te werken aan vakantieverzoek

HR | 07-09-2023 | Vakantiedagen

Wil een werkgever een vakantieaanvraag afwijzen, dan moet dit binnen twee weken en met een ‘gewichtige reden’ gebeuren. Een werkgever kwam n...

s

Vakantiedagen belastingvrij naar nieuwe werkgever

Salarisadministratie | 03-07-2023 | Vakantiedagen

Als een werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog vakantiedagen overheeft, kan de oude werkgever de waarde van deze vakantiedagen o...

hr

Werkgever moet € 62.000 aan vakantiedagen uitbetalen

HR | 29-06-2023 | Vakantiedagen

Heeft een werkgever een werknemer niet voldoende in staat gesteld om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen, dan vervallen én verjaren de...

s

Hoge Raad: ook toeslag over bovenwettelijke vakantie

Salarisadministratie | 19-06-2023 | Beloning

Volgens de Hoge Raad moet een werkgever loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) doorbetalen over bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt ook...

m

Wel of geen vrij op 5 mei?

Management | 28-04-2023 | Arbeidsvoorwaarden

Ieder jaar duikt de vraag weer op: zijn werknemers nou wel of niet vrij op 5 mei? En als werknemers moeten werken, hebben zij dan recht op e...