Nieuws

hr

Overuren en toeslagen tellen soms mee bij vakantieloon

HR | 10-03-2023 | Vakantiedagen

Een werknemer heeft jaarlijks recht op minimaal viermaal zijn wekelijkse arbeidsduur aan wettelijke vakantiedagen, met behoud van loon. Maar...

hr

Werkgever moet waarschuwen voor vervallen vakantiedagen

HR | 07-03-2023 | Vakantiedagen

Per 1 juli 2023 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2022 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werk...

hr

Kind thuis vanwege ziekte: moet werknemer verlof nemen?

HR | 03-03-2023 | Verlofregelingen

Als kinderen niet naar hun school of opvang kunnen vanwege ziekte, moeten werknemers de zorg voor hun kinderen en het werk zien te combinere...

m

Misvattingen over werken tijdens de feestdagen

Management | 28-12-2022 | Verlofregelingen

Veel werknemers denken dat ze wettelijk recht hebben op vrijaf met de feestdagen of dat zij een toeslag ontvangen als zij werken op feestdag...

hr

Wat zijn de regels voor de vakantieplanning?

HR | 16-09-2022 | Vakantiedagen

Voor werkgevers is het belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van de vakantieplannen van werknemers. Maar lang niet elke werknemer dient...

hr

Informatieplicht bij verlof betaald door werkgever

HR | 19-07-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 moet de werkgever uiterlijk een maand na de eerste werkdag aan de werknemer laten weten welke aanspraken op b...

hr

Wijzigingen in regels voor personeel per 1 juli 2022

HR | 07-06-2022 | Minimumloon

Werkgevers krijgen per 1 juli 2022 weer met een aantal veranderingen van de wet- en regelgeving te maken. Grotere wetswijzigingen met gevolg...

hr

Vragen over: vakantie en verlof mee naar nieuwe werkgever

HR | 25-01-2022 | Vakantiedagen

Als een werknemer vertrekt voor een baan bij een andere werkgever, kan hij vakantie- en verlofrechten meenemen. Hiervoor zijn in de wet bepa...

hr

100% loondoorbetaling in vakantie van zieke werknemer

HR | 28-12-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer kan tijdens een periode van ziekte minder loon ontvangen, maar als hij op vakantie gaat, behoort hij 100% van zijn ‘normale’ l...

hr

Keuzebudget vooral in trek bij overheidsorganisaties

HR | 20-12-2021 | Beloning

Eén op de vijf organisaties biedt werknemers een keuzebudget aan, zo blijkt uit het onderzoek naar beloningen dat door Motivaction in opdrac...