Nieuws

hr

Vragen over: vakantie en verlof mee naar nieuwe werkgever

HR | 25-01-2022 | Vakantiedagen

Als een werknemer vertrekt voor een baan bij een andere werkgever, kan hij vakantie- en verlofrechten meenemen. Hiervoor zijn in de wet bepa...

hr

100% loondoorbetaling in vakantie van zieke werknemer

HR | 28-12-2021 | Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer kan tijdens een periode van ziekte minder loon ontvangen, maar als hij op vakantie gaat, behoort hij 100% van zijn ‘normale’ l...

hr

Keuzebudget vooral in trek bij overheidsorganisaties

HR | 20-12-2021 | Beloning

Eén op de vijf organisaties biedt werknemers een keuzebudget aan, zo blijkt uit het onderzoek naar beloningen dat door Motivaction in opdrac...

hr

Laatste week 2021 gunstig voor verlaging vakantiesaldo

HR | 02-12-2021 | Vakantiedagen

De laatste week van het jaar biedt werknemers vaak de uitgelezen kans om een langere tijd vrij te zijn met opname van een paar vakantiedagen...

s

Nabetaling vakantiegeld vanwege overwerk

Salarisadministratie | 15-09-2021 | Vakantiegeld

Het loon dat een werknemer krijgt voor overwerk, maakt onder voorwaarden deel uit van het loon dat de werknemer ontvangt tijdens zijn vakant...

hr

Werkgever mag aanvraag voor 4,5 week vakantie niet afwijzen

HR | 18-08-2021 | Vakantiedagen

Een werkgever mag een vakantieverzoek van een werknemer niet weigeren, tenzij de vakantie leidt tot een dusdanig ernstige verstoring van de...

hr

Ontslag op i-grond na niet terugkeren van vakantie

HR | 05-08-2021 | Ontslag

Een werknemer die zonder communicatie naar het buitenland afreist en vervolgens niet terugkeert, riskeert ontslag. Dit speelde recent in een...

hr

Geldt vervaltermijn vakantiedagen ook voor zieke werknemer?

HR | 15-06-2021 | Vakantiedagen

Een werknemer die ziek is, heeft mogelijk niet al zijn vakantiedagen voor de wettelijke vervaldatum kunnen opnemen. Onder omstandigheden beh...

hr

Vragen over: afwijzing van vakantieaanvraag werknemer

HR | 18-05-2021 | Vakantiedagen

Het aantal gevaccineerden loopt op en dus laten landen de coronamaatregelen steeds meer los. Dat kan ervoor zorgen dat werknemers deze zomer...

hr

Vakantiedagen meenemen naar nieuwe werkgever

HR | 06-05-2021 | Vakantiedagen

Als een werknemer bij een organisatie vertrekt, kan hij vakantiedagen over hebben. Hij heeft het recht om deze vrije dagen op te nemen bij e...