Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?

24 november 2023 | Door redactie

Kunnen werknemers een bezoek aan de dokter of tandarts niet buiten werktijd plannen, dan moeten zij kortdurend verzuimen. Of de werkgever hierbij het loon moet doorbetalen, is afhankelijk van de situatie.

Regelmatig ontstaan er discussies over de vraag of werknemers voor een doktersafspraak of ziekenhuisbezoek vakantie-uren moeten opnemen, doorbetaald krijgen of dat er nog eventuele andere mogelijkheden zijn, zeker als er voor een werknemer geen flexibele werktijden zijn.

Wat houdt verlof voor kort verzuim in?

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is opgenomen dat werknemers recht hebben op kortverzuimverlof bij 'spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek'. Tijdens dit verlof moet de werkgever het volledige loon aan de werknemer doorbetalen (tenzij anders is bepaald in de cao of tussen de werkgever en de ondernemingsraad). Werkt een werknemer fulltime en kan hij niet buiten werktijden terecht bij zijn huisarts, dan moet de werkgever zijn verzoek om verlof op te nemen dus toestaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook als een parttime werknemer een fietsongeluk krijgt en daardoor direct onder werktijd naar de huisarts moet.

Kijk naar cao en arbeidsvoorwaardenregeling

In de cao kunnen aanvullende regels staan over het opnemen van kortverzuimverlof. Is dit niet het het geval, dan kan de werkgever hier in het arbeidsvoorwaardenreglement afspraken over maken. Daarbij zijn er bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

  • De werkgever staat artsbezoek onder werktijd zonder meer toe.
  • De werknemer moet artsbezoek zo veel mogelijk aan het begin óf einde van zijn werkdag plannen.
  • De werknemer moet aantonen dat hij een arts heeft bezocht.
  • Per artsbezoek krijgt de werknemer een maximaal aantal uren (bijvoorbeeld één of twee) doorbetaald.
  • Jaarlijks komen een maximaal aantal keren of uren voor artsbezoek (bijvoorbeeld vier of acht) voor rekening van de organisatie.
  • Gemiste uren door artsbezoek moeten worden ingehaald.

Houd er bij bovenstaande regels wel rekening mee dat de werknemer sowieso recht houdt op kortverzuimverlof als het artsbezoek spoedeisend, onvoorzien of niet buiten werktijd te plannen is.

Vakantie-uren opnemen

Voldoet het artsbezoek van de werknemer niet aan de hierboven genoemde criteria (spoedeisend, onvoorzien en niet buiten werktijd te plannen), dan kan de werkgever aan de werknemer vragen om hiervoor vakantie-uren op te nemen. Hij kan voor dit soort bezoekjes ook standaard één vakantiedag per jaar aan zijn werknemers schenken. De werkgever moet dan wel in zijn personeelsadministratie bijhouden welke werknemers hier al wel en geen gebruik van hebben gemaakt.

Bijlagen bij dit bericht