Nieuws

a

Menstruatieklachten belemmeren vrouwen in hun werk

Arbo | 18-04-2024 | Verlofregelingen

De meeste vrouwen die zo veel klachten hebben door menstruatie of overgang dat ze zich niet in staat voelen om te werken, melden zich ziek....

s

Hoogte minimumuurloon per 1 juli 2024 bekend

Salarisadministratie | 18-04-2024 | Minimumloon

Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten opzichte van het uurbedrag dat gold per...

m

Struikelblok bij zakelijk schrijven: do’s en don’ts

Management | 18-04-2024 | Zakelijke communicatie

Steeds meer Engelse woorden en uitdrukkingen vinden hun weg naar de Nederlandse taal. Dat wil niet zeggen dat de juiste schrijfwijze ook met...

a

Plattegronden voor veilig ontruimen en vluchten

Arbo | 17-04-2024 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Om een ontruiming goed te laten verlopen, is het zaak dat organisaties een ontruimingsplan hebben. Een van de onderdeken daarvan is de ontru...

m

Effectieve managers geven ook genoeg complimenten

Management | 17-04-2024 | Leidinggeven

Leidinggevenden hebben de neiging om vooral negatieve of corrigerende feedback te geven. Maar de werking daarvan wordt overschat. Bovendien...

s

Kennisgroep: geen anoniementarief bij verlies woonadres

Salarisadministratie | 17-04-2024 | Aangifte loonheffingen

Een werkgever hoeft niet het anoniementarief toe te passen als een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen (vast) woonadres meer heeft....

hr

AP wijst op privacyrisico’s door controledrang werkgevers

HR | 16-04-2024 | Privacy op het werk

Werkgevers maken meer en meer gebruik van artificial intelligence (AI) en algoritmes. Ook is er een groeiende interesse onder werkgevers om...

fa

Informatieplicht bij cyberaanvallen vaak vergeten

Financiële administratie | 15-04-2024 | Datalekken

Bij een datalek als gevolg van een cyberaanval verzuimt het gros van organisaties aan betrokkenen door te geven dat hun gegevens zijn gelekt...

fa

Innovatie en MVO doorslaggevend voor reputatie van onderneming

Financiële administratie | 12-04-2024 | Duurzaam ondernemen

Innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bepalen steeds meer de reputatie van een onderneming. Dat blijkt niet alleen uit s...

hr

Scenario’s versimpeling verlofstelsel naar Tweede Kamer

HR | 11-04-2024 | Wet arbeid en zorg (WAZO)

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel aangedragen. Door de verlofregelingen te...