Nieuws

s

Melden apart toepassen VCR: uiterste datum nadert

Salarisadministratie | 05-02-2024 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Een eigenrisicodrager met een private uitvoerder die namens hem uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids...

hr

Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

HR | 01-02-2024 | Werkloosheidswet (WW)

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. S...

s

Controle Whk-beschikking 2024 is geen overbodige luxe

Salarisadministratie | 04-12-2023 | Sociale verzekeringen

In deze periode verstuurt de Belastingdienst de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2024 naar alle werkgevers. Werkgevers doen er verstandi...

hr

Wijzigingen in arbeidswetgeving per 1 januari 2024

HR | 28-11-2023 | Minimumloon

Per 1 januari 2024 zijn er weer allerlei wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en salaris. De wijzigingen gaan o...

s

Eigenrisicodrager ZW kan UWV om dagloonberekening vragen

Salarisadministratie | 27-09-2023 | Ziektewet

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het uw eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werknemer...

s

Eigenrisicodragerschap 2024 aanvragen vóór 2 oktober

Salarisadministratie | 14-08-2023 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Werkgevers die per 1 januari 2024 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 okto...

s

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

Salarisadministratie | 08-03-2023 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenr...

hr

Geen loonsanctie na volgen van advies bedrijfsarts

HR | 31-01-2023 | Bedrijfsarts

Een verzekeringsarts van UWV kan achteraf oordelen dat de bedrijfsarts verkeerd heeft geadviseerd over een zieke werknemer. De werkgever moe...

hr

Zieke werknemer niet hersteld zonder medisch oordeel

HR | 05-01-2023 | Ziektewet

Zegt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer weer te kunnen werken, dan doet de werkgever er goed aan de medische geschiktheid van de wer...

hr

WIA-voorschot niet voor rekening eigenrisicodrager

HR | 18-11-2022 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Als UWV aan een werknemer een voorschot op de WIA-uitkering betaalt, mag de uitkeringsinstantie dit voorschot niet verhalen op de werkgever....