Controle Whk-beschikking 2024 is geen overbodige luxe

4 december 2023 | Door redactie

In deze periode verstuurt de Belastingdienst de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2024 naar alle werkgevers. Werkgevers doen er verstandig aan om deze mededeling of beschikking goed te controleren, zodat zij komend jaar niet te veel premie betalen.

Download ook de checklist Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Vóór het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2024 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is, op 0% te staan.

Vraag gegevens op bij Belastingdienst

Het is belangrijk dat de werkgever nagaat of de juiste loonsommen voor zijn organisatie zijn gebruikt. Er gaat namelijk nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie. Daarnaast is het zaak dat hij controleert of de uitkeringslasten terecht aan zijn organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Hiervoor kan hij een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens opvragen (tool) bij de Belastingdienst.
De werkgever ontvangt deze gegevens meestal binnen één week, maar uiterlijk binnen zes weken. De Belastingdienst adviseert werkgevers om hun e-mailadres te vermelden bij het opvragen van de instroomgegevens. Dan ontvangen ze de instroomgegevens per e-mail en weten ze zeker dat ze de gegevens snel ontvangen. Vraagt een gemachtigde namens de werkgever de instroomgegevens op, dan moet hij altijd een geldige machtiging meesturen. Was er sprake van een overgang van onderneming, dan moet de werkgever checken of die overgang goed is verwerkt.

Bezwaar binnen zes weken

Een werkgever kan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.
Omdat kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen, krijgen zij in plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2024. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen.