Twee diensten UWV voor eigenrisicodrager ZW vervallen

4 april 2024 | Door redactie

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het zijn eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werknemers te berekenen. Het is ook mogelijk om daar UWV – tegen betaling – voor in te schakelen. De regels en kosten hiervoor zijn per 1 april 2024 veranderd.

Als eigenrisicodrager voor de ZW draait een werkgever op voor alles wat komt kijken bij de re-integratie en uitkering van zieke (ex-)werknemers die onder de Ziektewet vallen. Dus ook voor het berekenen van wat hij moet betalen als ze ziek worden. Voor werkgevers die onder de publieke verzekering van UWV vallen, is UWV de partij die de dagloonberekening maakt. Eigenrisicodragers kunnen tegen betaling ondersteuning van UWV aanvragen, de zogenoemde inkoopdiensten. Per 1 april 2024 zijn twee inkoopdiensten vervallen en zijn de tarieven van de overige inkoopdiensten gewijzigd.

Geen expliciete wettelijke grondslag

De ene inkoopdienst die vervalt is het ‘informatieverzoek eigenrisicodrager betreffende een werknemer als bedoeld in de artikelen 29b en 29d van de ZW’. Het gaat dan onder meer om werknemers die recht hadden op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De andere vervallen inkoopdienst is ‘informatieverzoek ZW inclusief laatste werkgever ERD’. Deze inkoopdienst was vooral bedoeld om loongegevens te leveren voor de dagloonberekening. Op deze manier kon de eigenrisicodragende werkgever het dagloon van de (ex-) werknemer berekenen, wat van belang was voor de hoogte van de ZW-uitkering. De twee diensten vervallen, omdat er geen expliciete wettelijke grondslag voor is.

Alternatieven voor vervallen inkoopdienst

UWV biedt wel alternatieven voor de twee vervallen inkoopdiensten. Voor de inkoopdienst ‘informatieverzoek ZW inclusief gegevens eigenrisicodrager’biedt UWV als alternatief aan dat de hoogte van het dagloon door UWV wordt berekend. De werkgever kan deze inkoopdienst aanvragen via een aanvraagformulier op de website van UWV.
Voor de inkoopdienst ‘informatieverzoek eigenrisicodrager betreffende een werknemer als bedoeld in de artikelen 29b en 29d van de ZW’ is er ook een alternatief. Dat is hetzelfde proces als voor publiek verzekerde werkgevers. Het alternatief voor deze inkoopdienst wordt kosteloos door UWV aangeboden. De werkgever kan de inkoopdienst via de website van UWV aanvragen. Hierbij heeft hij wel een machtiging van de (ex-)werknemer nodig.

Meeste tarieven inkoopdiensten UWV dalen

Verder zijn de tarieven voor de inkoopdiensten als volgt gewijzigd:

  • Bepalen of een (ex-)werknemer recht heeft op een ZW-uitkering: daalt van € 32 naar € 25.
  • Beoordelen hoelang de (ex-)werknemer recht heeft op een ZW-uitkering: daalt van € 20 naar € 12.
  • Beoordelen hoe hoog de ZW-uitkering voor de (ex-)werknemer is: daalt van € 31 naar € 27.
  • Beoordelen of de ZW-uitkering verlaagd of gestopt moet worden als de (ex-)werknemer zich niet aan de regels houdt: stijgt van € 37 naar € 39.