Nieuws

s

Loonkostensubsidie straks op de schop?

Salarisadministratie | 06-05-2019 | Personeelssubsidies

Drie wetsvoorstellen moeten de regels rondom de tegemoetkomingen voor het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking vere...

s

Kabinet ziet af van invoering loondispensatie arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 07-09-2018 | Personeelssubsidies

Het plan van het kabinet om de loonkostensubsidie die werkgevers nu kunnen krijgen voor bepaalde werknemers met een arbeidsbeperking te verv...

s

Franchise in plaats van maximumpremieloon in de maak?

Salarisadministratie | 14-05-2018 | Personeelssubsidies

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een voorstel van GroenLinks doorgerekend dat als alternatief moet dienen voor het afschaffen van de loon...

s

Werkgevers zitten niet te wachten op loondispensatie

Salarisadministratie | 22-03-2018 | Personeelssubsidies

De afschaffing van de loonkostensubsidie en invoering van loondispensatie voor alle werknemers met een arbeidsbeperking wordt door werkgever...

s

Loonkostensubsidie blijft voor bestaande gevallen

Salarisadministratie | 03-01-2018 | Personeelssubsidies

De in het regeerakkoord aangekondigde omvorming van de loonkostensubsidie naar loondispensatie gaat alleen gelden voor nieuwe werknemers. Da...

s

Regeling voor aanvulling inkomen arbeidsbeperkten

Salarisadministratie | 15-12-2017 | Personeelssubsidies

Werken moet lonend worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een r...

s

Vergoeding werkgeverslasten loonkostensubsidie in 2018 hoger

Salarisadministratie | 07-12-2017 | Personeelssubsidies

Als een organisatie een werknemer in dienst neemt die loonkostensubsidie met zich meebrengt, krijgt hij boven op die subsidie een vergoeding...

fa

Extra controles bij inloggen op mijn.rvo.nl

Financiële administratie | 29-09-2017 | Personeelssubsidies

Als uw organisatie inlogt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via DigiD, vindt er per 30 september een extra controle plaats. Naas...

fa

Aanvragen van WBSO-subsidie wordt per 2018 gemakkelijker

Financiële administratie | 08-09-2017 | Personeelssubsidies

Organisaties kunnen een subsidieaanvraag voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) tot 1 januari 2018 op twee manieren indi...

s

S&O-verklaring overdragen is nu mogelijk

Salarisadministratie | 06-02-2017 | Personeelssubsidies

Sinds 1 januari 2017 kunnen organisaties de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere organisatie. D...