Nieuws

s

Afschaffing loonkostenvoordeel ouderen gaat stapsgewijs

Salarisadministratie | 23-11-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft en vervalt per 2026. Demissionair minister Van Gennip van Sociale...

hr

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot en met 2028

HR | 10-11-2023 | Subsidieregeling praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Werkgevers die een praktijk- of leerwerkplek aanbieden, komen tot en met het studiejaar 2027/...

s

Wetsvoorstel: afschaffing LIV en verruiming LKV

Salarisadministratie | 01-11-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het lage-inkomensvoordeel...

s

Wetsvoorstel: LKV banenafspraak vereenvoudigd

Salarisadministratie | 19-10-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het voorstel voor de Wet vereenvoudiging banenafspraak en...

hr

Nieuwe Wet banenafspraak naar Tweede Kamer

HR | 19-10-2023 | Arbeidsbeperking

Het voorstel voor de Wet banenafspraak is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers makkelijker en aantrekke...

s

Wijzigingen in LKV en LIV in de komende jaren

Salarisadministratie | 19-09-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Voor de komende jaren staan er diverse wijzigingen voor de loonkostenvoordelen (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV op stapel. De...

hr

€ 73,5 miljoen van STAP-budget naar SLIM-regeling

HR | 19-09-2023 | Opleiding en ontwikkeling

€ 73,5 miljoen van het vrijgekomen STAP-budget wordt aangewend om het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-on...

s

Plannen voor de loonbelasting op Prinsjesdag 2023

Salarisadministratie | 07-09-2023 | Prinsjesdag

Welke plannen voor de loonbelasting kunnen werkgevers op Prinsjesdag 2023 verwachten? Eén en ander is al bekend. Zo stond in de Voorjaarsnot...

hr

Gewijzigde SLIM-subsidie per 1 september aan te vragen

HR | 03-08-2023 | Opleiding en ontwikkeling

Vanaf 1 september kunnen werkgevers via de SLIM-regeling weer maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van oplei...

s

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar

Salarisadministratie | 27-07-2023 | LKV en (jeugd-)LIV

Bij een overname heeft een werkgever volgens de Belastingdienst geen recht op het loonkostenvoordeel (LKV) van een werknemer die bij de over...