Wetsvoorstel wijzigingen WTL aangenomen

2 april 2024 | Door redactie

Het demissionaire kabinet wil de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) op een aantal punten wijzigen. Het wetsvoorstel hiervoor is door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Update: dinsdag 16 april heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) regelt dat een werkgever voor bepaalde werknemers een voordeel kan ontvangen: de loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werknemers in bijzondere doelgroepen en het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers met een relatief laag inkomen. Het kabinet wil echter het LIV (artikel) afschaffen per 1 januari 2025 vanwege de beperkte effectiviteit. Verder worden de LKV’s per 1 januari 2026 op enkele punten gewijzigd. Zo wil het kabinet het LKV oudere werknemer stapsgewijs afschaffen per 1 januari 2026.

Wetsvoorstel nu bij Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel vorige week zonder stemming aangenomen. Het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tenzij één van de leden uiterlijk 9 april 2024 kenbaar maakt schriftelijke voorbereiding te wensen, zal de commissie blanco verslag uitbrengen. Dat betekent dat de commissie geen opmerkingen of vragen heeft over het wetsvoorstel. Het voorstel wordt dan op 16 april 2024 als hamerstuk afgedaan en dus zonder stemming aangenomen.