Controleer de voorlopige WTL-berekening 2023

4 maart 2024 | Door redactie

Werkgevers krijgen uiterlijk 14 maart 2024 een voorlopig overzicht van UWV waarin staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij krijgen voor 2023. Ze moeten deze berekening heel goed controleren om geen voordelen mis te lopen.

Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd-)LIV ontvangen hiervoor een voorlopige berekening van UWV. Deze berekening is gebaseerd op de aangifte loonheffingen en de correctieberichten over het jaar 2023 die de werkgever tot en met 31 januari 2024 heeft ingediend. De werkgever doet er goed aan om te controleren of de LIV en LKV berekening klopt (tool).

Correcties uiterlijk 1 mei indienen

Klopt de voorlopige berekening niet of missen er gegevens? Dan is het goed om de ingediende aangiften loonheffingen 2023 te controleren. De werkgever kan hiervoor tot en met 1 mei 2024 correctieberichten over 2023 indienen bij de Belastingdienst. Correctieberichten van na 1 mei 2024 neemt de fiscus niet mee in de definitieve berekening die de werkgever uiterlijk op 31 juli ontvangt. Correctieberichten die zijn ingediend na 1 mei 2024 worden wel in de polisadministratie verwerkt.
Als een aanvraag van een werknemer voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2024 nog in behandeling was, staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring wordt toegekend, kan de werkgever de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Hij doet dit door een correctiebericht uiterlijk 1 mei in te dienen.

Geen berekening ontvangen, wel recht op een voordeel

Heeft de werkgever geen voorlopige berekening ontvangen terwijl hij wel denkt recht te hebben op voordeel? Dan kan hij contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via (088) 898 92 95. Als er wel een voorlopige berekening is verstuurd maar de werkgever deze niet heeft ontvangen, verstuurt UWV een duplicaat. Als géén voorlopige berekening is verstuurd, omdat er op basis van de aangifte loonheffingen geen recht bestaat, kan de werkgever tot en met 1 mei correcties doorvoeren in zijn aangifte loonheffingen om eventueel alsnog in aanmerking te komen.

Definitieve beschikking in augustus

De definitieve beschikking ontvangt de werkgever vóór 1 augustus 2024 van de Belastingdienst. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2024. Diezelfde deadline van zes weken na de dagtekening van de beschikking geldt voor het indienen van bezwaar en beroep.