Nieuwe versie Kennisdocument WTL gepubliceerd

4 januari 2024 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de 12e versie van het kennisdocument over de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) gepubliceerd. Daarin staan vragen en antwoorden over de WTL. Het document bevat onder meer informatie over de voorgenomen afschaffing van het LIV en aanpassing aan het LKV doelgroep banenafspraak.

De WTL regelt drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. In het kennisdocument WTL (pdf) staan over deze drie tegemoetkomingen vragen met antwoorden. De wijzigingen per december 2023 zijn in het document verwerkt. Het jeugd-LIV is afgeschaft per 1 januari 2024.

Nieuwe vragen en antwoorden over voorgenomen wijzigingen LKV en LIV

In de nieuwste versie van het kennisdocument zijn vragen toegevoegd over de voorgenomen afschaffing van het LIV per 1 januari 2025, de voorgenomen stapsgewijze afschaffing van het LKV oudere werknemer, de voorgenomen aanpassing aan het LKV doelgroep banenafspraak en de voorgenomen verruiming van het LKV herplaatste arbeidsgehandicapten. De wijzigingen moeten nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. In het document zijn ook vragen geactualiseerd naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen.

Recht op LKV bij overgang op onderneming?

Verder is naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (ECLI (verkort): 1418) in 2023 de vraag aangepast over het recht op een LKV bij overgang van onderneming. De CRvB oordeelde dat de aan de overgenomen werknemer verstrekte doelgroepverklaring na overgang van onderneming zijn geldigheid behoudt voor de overnemende werkgever. Hierdoor kan de overnemende werkgever die beschikt over die doelgroepverklaring een LKV aanvragen. Maar dit betekent nog niet dat de overnemende werkgever ook recht krijgt op het LKV. Er loopt namelijk nog een procedure bij de Hoge Raad over de vraag of loonkostenvoordelen bij een overgang van onderneming overgaan naar de overnemende werkgever. Zolang er nog geen uitspraak is, blijft het uitgangspunt dat een LKV bij de overgang van een onderneming en bij contractovername niet overgaat.