Plattegronden voor veilig ontruimen en vluchten

17 april 2024 | Door redactie

Om een ontruiming goed te laten verlopen, is het zaak dat organisaties een ontruimingsplan hebben. Een van de onderdeken daarvan is de ontruimingsplattegrond. Die is nodig om aanwezigen te laten zien hoe ze snel en veilig het gebouw kunnen verlaten.

Het ontruimingsplan is een soort draaiboek waarin de operationele maatregelen en de taken van de bedrijfshulpverleners (bhv’ers) beschreven staan in geval van calamiteiten. Een van de essentiële onderdelen ervan is de ontruimingsplattegrond. Daarmee informeert uw organisatie alle aanwezigen in het pand over de vluchtmogelijkheden. Het gaat hierbij niet alleen om medewerkers, maar ook om bijvoorbeeld bezoekers, klanten en leveranciers (artikel). De plattegrond moet alle aanwezigen helpen om veilig en zelfstandig het pand te kunnen verlaten. Voor de inhoud en de bekendmaking ervan zijn regels.

Alleen informatie voor calamiteiten

Op de plattegrond mag alleen de informatie staan die op het moment van een calamiteit van belang is. Aanwezigen moeten in één oogopslag kunnen zien wat ze waar moeten doen. Ook moeten de plattegronden op centrale plekken hangen, zodat iedereen ze vooraf kan bekijken en zien waar hij naartoe moet als zich een noodsituatie voordoet. Daarnaast is een overzichtelijke en duidelijk leesbare vluchtroutesignalering essentieel bij een ontruiming. Een ontruimingsplattegrond bevat bij voorkeur de locatie van de verzamelplaats(en) en ten minste informatie over: