Menstruatieklachten belemmeren vrouwen in hun werk

18 april 2024 | Door redactie

De meeste vrouwen die zo veel klachten hebben door menstruatie of overgang dat ze zich niet in staat voelen om te werken, melden zich ziek. Bestaande verlofregelingen zijn niet toereikend om dit op te vangen en deze klachten bespreken op het werk is niet zo makkelijk.

Van de 61% vrouwelijke werknemers die zich in 2022 ziek meldden, deed 10% dat vanwege klachten door de menstruatie, de overgang of een zwangerschap, zo blijkt uit cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. Hormonen hebben een grote invloed op de gezondheid van vrouwen en dus op hun belastbaarheid en functioneren, ook op het werk. Vooral menstruatieklachten zorgen voor veel verzuim. Wel duurt verzuim vanwege menstruatieklachten relatief kort. Het is voor het eerst dat in de NEA gevraagd is naar ziekteverzuim vanwege menstruatie- of overgangsklachten.

Klachten door de menstruatie

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat bijna 40% van de deelnemers aan een online enquête zich in het dagelijks functioneren belemmerd voelt door de menstruatie. De meest gemelde klacht is dysmenorroe (menstruatiepijn oftewel buikkrampen) met 85%, gevolgd door premenstruele stemmingsklachten (77%) en vermoeidheid (71%). De helft van de respondenten heeft last van rugpijn, hoofdpijn en hevige bloedingen. 40% van hen geeft aan minder actief te zijn tijdens de menstruatie, maar slechts de helft praat hierover. Deze klachten beïnvloeden de prestaties op het werk, maar daar wordt er nog minder over gesproken. Het effect is dat vrouwen zich ziekmelden als ze zich niet in staat voelen te werken.  

Voorlichting over de invloed van hormonen

Niet alleen kost dat de werkgever geld, vrouwen kunnen zichzelf hiermee ook benadelen. Niet elke werkgever betaalt tijdens het verzuim het loon volledig door, zo schrijft de Volkskrant. Bestaande verlofregelingen bieden geen oplossing voor dit verzuim. Calamiteitenverlof heeft als nadeel dat de verlofreden achteraf moet worden aangegeven. Ook komt een calamiteit doorgaans niet maandelijks voor. Werkgevers kunnen wel afspraken maken met individuele werknemers door maatwerk toe te passen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid van flexibel werken, thuiswerken en flexibele werktijden te bieden. Voorlichting geven aan leidinggevenden over de effecten van hormonen op de gezondheid en het functioneren kan voor meer begrip zorgen en het makkelijker maken erover te praten.