OR tegen intimidatie van vrouwen

30 november 2016 | Door redactie

De Europese vakbeweging heeft een plan gepresenteerd om intimidatie en geweld tegen vrouwen – thuis én op werk – te bestrijden. Staat de gelijke behandeling van vrouwen op de agenda van uw OR? Dit plan biedt een mooi haakje!

De Europese vakbeweging stelt voor om in sectorcao’s meer aandacht te besteden aan de veiligheid van vrouwen en het tegengaan van (seksuele) intimidatie van vrouwen op de werkvloer. In de Nederlandse cao voor openbaar vervoer (artikel 95 en bijlage 17) is dit bijvoorbeeld al opgenomen. De vakbeweging vindt dit nodig, omdat wereldwijd vrouwen elke dag slachtoffer zijn van intimidatie en geweld, ook op werk. 45% van de Nederlandse vrouwen heeft minimaal eens te maken gehad met fysiek of seksueel geweld – thuis, op de werkvloer of elders.

OR bevordert voor gelijke behandeling mannen en vrouwen

De OR heeft volgens artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden de speciale taak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te stimuleren. Als u op basis van die taak beleid voert, is het belangrijk om aandacht voor dit soort veiligheid daarin mee te nemen.

Werknemer heeft recht op veilige werkomstandigheden

Bovendien heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op alle regelingen rondom arbobeleid. En daaronder vallen ook regelingen die zijn bedoeld om agressie, discriminatie en geweld te voorkomen (denk aan de RI&E (tools)!). Vergeet niet dat elke werknemer recht heeft op veilige en gezonde werkomstandigheden en het is aan de OR om daarover te waken.