Werkstress? Uw OR kan ingrijpen!

4 juli 2016 | Door redactie

Stress op het werk is voor menig ondernemingsraad (OR) een belangrijk speerpunt. In de rustige zomermaanden hebben de leden van de OR die niet vakantie vieren misschien voldoende tijd om aandacht te besteden aan werkstress binnen de organisatie.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) is de belangrijkste reden van werkgerelateerd ziekteverzuim in Nederland. Maar liefst een miljoen Nederlanders hebben burn-outklachten. Beleid gericht op onderzoek, analyse en aanpak van PSA valt onder het instemmingsrecht volgens artikel 27 WOR. Het is belangrijk dat uw OR haar rol serieus neemt en onderzoekt – samen met de preventiemedewerker – of er in uw organisatie sprake is van PSA. Onderstaande tools vormen een goed startpunt.

Tools als startpunt voor onderzoek naar PSA

Het Ministerie van SZW lanceerde onlangs de Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag. Werknemers kunnen met deze online tool hun organisatie bekijken door de ogen van een inspecteur en onderzoeken of het voldoet aan de regels. Het hulpmiddel checkt de verschillende factoren die samenhangen met werkstress. Na het invullen van de test genereert de website een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie. Overige tools vindt u in de afbeelding hieronder.

Werkdruktools als hulpmiddel tegen werkstress en-druk