Check of OR instemmingsrecht heeft op pensioen

10 oktober 2016 | Door redactie

Per 1 oktober is het instemmingsrecht van de OR bij pensioen gewijzigd. De OR heeft daardoor vaak instemming bij wijziging van de pensioenregeling. Toch heeft de OR in sommige gevallen géén instemmingsrecht. Geldt dat ook voor uw OR? Doe de check!

De OR heeft instemmingsrecht op de wijziging van pensioen tenzij de cao daarover bepalingen bevat, want die gaan vóór het instemmingsrecht. Ook als er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds geldt het instemmingsrecht niet. De hoofdregel luidt als volgt: als de bestuurder geen besluit kan nemen over de pensioenregeling, heeft de OR geen instemmingsrecht.  De Sociaal-Economische Raad helpt u verder op weg met een stroomschema.

Wijzigingen instemmingsrecht op pensioen

Het nieuwe instemmingsrecht bij pensioen gaat over onderwerpen als de keuze voor een pensioenuitvoerder, de regeling over de manier waarop de premie wordt vastgesteld, hoogte van de opbouwpercentages en de franchise. Ook maatstaven en voorwaarden voor toeslagen, de pensioenleeftijd en partnerpensioen vallen onder het instemmingsrecht. In de tool ‘Instemmingsrecht OR bij pensioen’ ziet u precies wat er verandert voor uw OR.

Schakel externe deskundige in bij pensioenvraagstukken

Als de OR instemmingsrecht heeft over pensioenen, is het belangrijk dat bestuurder en OR tijdig met elkaar in gesprek gaan als dit onderwerp aan de orde is. Ook is het slim om een externe deskundige in te schakelen. De OR en de bestuurder kunnen dit los van elkaar, maar ook gezamenlijk doen.