Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

17 september 2021

We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies?

Als een werknemer met pensioen gaat, heeft hij recht op AOW en - afhankelijk van de situatie - op aanvullend pensioen en een uitkering op basis van een individuele verzekering.

AOW: eerste pijler

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Dit wordt ook wel de eerste pensioenpijler genoemd. De leeftijd waarop de AOW ingaat, is afhankelijk van de geboortedatum van de werknemer (tool).

Aanvullend pensioen: tweede pijler

Daarnaast kan een werkgever een pensioenregeling aanbieden. Soms is een pensioenregeling verplicht: dat is het geval als dat in de cao is afgesproken.

Maandelijks wordt premie afgedragen aan het pensioenfonds om een aanvullend pensioen op te bouwen, die uitbetaald wordt naast de AOW-uitkering. Pensioenopbouw via de werkgever is de tweede pensioenpijler.

De leeftijd waarop het aanvullend pensioen wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de keuze van de werknemer en de inhoud van de pensioenregeling. De werknemer kan er voor kiezen om het aanvullend pensioen voor, na of op na zijn AOW-gerechtigde leeftijd te laten uitkering. 

Individuele verzekeringen: derde pijler

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. De werknemer kan zo'n verzekering zelf (vrijwlllig) afsluiten en daar premie voor betalen. Hij spaart hiermee fiscaal vriendelijk voor extra pensioen.