Pensioenplan SER laat op zich wachten

14 april 2017 | Door redactie

De Sociaal-Economische raad (SER) kan nog geen eenduidig advies geven voor de herziening van het pensioenstelsel. De sociale partners willen naar een collectief stelsel met individuele potjes, maar zijn het nog niet op alle punten eens.

Vakbonden en werkgevers verschillen van mening over hoe de huidige som pensioengeld moet worden verdeeld over individuele budgetten en hoe de belastingen moeten worden ingericht. Als de betrokken partijen daarover  overeenstemming bereiken, zullen ze hun achterban raadplegen. Sociale partners wilden het advies graag presenteren rond de kabinetsformatie. Of ze voor die tijd tot overeenstemming komen, is nog maar de vraag.

Nieuw pensioenstelsel voor veranderende arbeidsmarkt

De SER werkt al bijna drie jaar aan de herziening van het pensioenstelsel, dat beter toegerust moet worden op de veranderende arbeidsmarkt. Het nieuwe pensioenplan moet meer ruimte bieden voor maatwerk en werknemers meer inzicht geven in hoeveel pensioen ze nu precies opbouwen. Het bedrag in de individuele spaarpotjes kan wisselen en is afhankelijk van de resultaten op de beurs. De SER ziet graag dat de beleggingsrisico’s worden gedeeld tussen jongere en oudere werknemers. De SER wil hiervoor collectieve buffers opstellen die in goede tijden worden aangevuld en waar in slechtere tijd uit kan worden geput.

OR heeft instemmingsrecht op wijziging pensioenovereenkomst

Een slimme OR is op alles voorbereid en volgt de ontwikkelingen rond de hervormingen op de voet. Het is belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren als het pensioenstelsel op de schop gaat, omdat dit grote gevolgen heeft voor de achterban. De achterban moet goed worden geïnformeerd (tool), zodat duidelijk is wat er precies gaat veranderen. Daarnaast heeft de OR op basis van artikel 27 lid 1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht (tools) op elke wijziging van de pensioenovereenkomst en met een herziening van het pensioenstelsel zijn wijzigingen goed denkbaar.