5 valkuilen bij een projectevaluatie

13 september 2019 | Door redactie

Een belangrijk onderdeel van de afronding van het project is de evaluatie. De lessen die u leert in de projectevaluatie kunt u weer gebruiken bij toekomstige projecten. Er zijn echter ook een aantal zaken die verkeerd kunnen gaan waardoor u een ander effect bereikt dan u voor ogen had.

Het is na het voltooien (of afbreken) van een project heel waardevol om te bekijken welke onderdelen goed zijn verlopen en stil te staan bij de zaken die beter hadden gekund. Bij zo’n projectevaluatie (tool) is het zaak om de volgende 5 valkuilen te vermijden.

 1. Een te positieve beoordeling geven
  Het is niet verstandig om een project waaraan u zelf heeft bijgedragen al te veel op te hemelen. Wees altijd realistisch, de meeste beoordelaars weten namelijk wel ongeveer hoe goed of slecht het project verlopen is.
 2. Te vroeg een te negatieve beoordeling geven
  Onterecht en te vroeg in het traject te negatief oordelen over het project, is ook geen goed idee. Dit kan leiden tot onterechte wijzigingen in het project, terwijl er met de oorspronkelijke werkwijze eigenlijk niets mis was.
 3. Kritiek op anderen uiten
  Een projectevaluatie is niet bedoeld om anderen af te vallen. Wat er besproken wordt, moet altijd constructief zijn en duidelijk betrekking hebben op het project.
 4. Alleen tekortkomingen melden
  Bij iedere tekortkoming moet altijd op de één of andere manier een voorstel voor verbetering worden benoemd.
 5. Niet gericht zijn op toekomstige projecten
  Een projectevaluatie moet toekomstgericht zijn. Een evaluatie moet immers altijd verbeterpunten opleveren waar u of een collega bij een volgend project de vruchten van kan plukken.

Project in beweging

Tot slot zijn er nog twee andere zaken die u bij projectmanagement (e-learning) in uw achterhoofd moet houden. Ten eerste dat het verantwoordelijkheidsgevoel bij teamleden voor het project kan verschuiven. Teamleden die weten dat er na afloop van het project sowieso nog een projectevaluatie komt, kunnen geneigd zijn om zich door dit vangnet minder verantwoordelijk te voelen voor hun specifieke taak en bijdrage aan het project.
Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat het ene project het andere niet is. Wat in het ene project goed of fout is gegaan, hoeft niet op dezelfde manier te werken in een volgend of ander project. Er zijn andere teamleden bij betrokken, de projectomgeving is niet hetzelfde: het resultaat zal daardoor dus ook anders zijn.

Bijlagen bij dit bericht

Projectmanagement deel 1
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Projectmanagement deel 2
E-learning | VideoCollege 25 minuten
Projectmanagement deel 3
E-learning | VideoCollege 8 minuten
Een project evalueren
Tools | Checklists