ISO-normen projectmanagement open voor commentaar

8 juli 2020 | Door redactie

Er zijn 2 ISO-conceptnormen gepubliceerd ter commentaar. Het gaat om het nieuwe ISO 21500 die de belangrijkste normen op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement specificeert en om de herziening ISO 21502, van de eerder gepubliceerde versie van deze norm.

Normontwerp ISO 21500 draagt de titel ‘Project, programme and portfolio management – Context and concepts’ en normontwerp ISO 21502 de titel ‘Project, programme and portfolio management – Guidance on project management’. Laatstgenoemde kent ook een Nederlandse versie genaamd NEN-ISO 21500: ‘Richtlijnen voor projectmanagement’. Op beide conceptnormen kan tot 13 augustus 2020 commentaar geleverd worden. Dat kan via de website van het NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

Internationale standaard om kwaliteit aan te tonen

Een ISO-norm is een internationale standaard die lijn brengt in nationale kwaliteitsnormen voor bijvoorbeeld projecten of methodes. Organisaties werken er graag mee om aan te tonen dat ze kwaliteit bieden. De ISO 21500-reeks is gericht op project-, programma- en portfoliomanagement. Andere normen in deze reeks zijn onder andere: ISO 21503 ‘Programma-management’ en ISO 21508 ‘Earned value management’.

Bijlagen bij dit bericht

Projectmanagement deel 1
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Projectmanagement deel 2
E-learning | VideoCollege 25 minuten
Projectmanagement deel 3
E-learning | VideoCollege 8 minuten