OR Qbuzz bewaakt veiligheid van buschauffeurs

7 november 2018 | Door redactie

De OR van busbedrijf Qbuzz heeft aan de bel getrokken vanwege de veiligheid van de achterban en de passagiers. Bij een specifieke bushalte stappen namelijk regelmatig passagiers in die overlast veroorzaken. De OR eist dat er een oplossing komt en dreigt de achterban op te roepen de halte voortaan over te slaan.

De OR van Qbuzz maakt zich zorgen over de veiligheid van de buschauffeurs en passagiers. Bij de bushalte vlakbij het asielzoekerscentrum in Ter Apel stappen regelmatig passagiers in die zich misdragen. Eén van de OR-leden spreekt in de media onder andere over het bedreigen van buschauffeurs en passagiers, het weigeren om te betalen en het slaan tegen bussen. De OR van het busbedrijf vindt dat er een structurele oplossing moet komen voor dit probleem. Zo niet, dan zal de raad de buschauffeurs oproepen om in de toekomst niet meer te stoppen bij de bushalte.

Arbeidsrisico intimidatie hoort thuis in RI&E

Een bestuurder is verplicht om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Arbeidsrisico’s – zoals intimidatie en agressie – moet hij vastleggen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools). In het bijbehorende plan van aanpak staan de maatregelen die de bestuurder neemt om het risico tegen te gaan. Intimidatie is een arbeidsrisico dat grote gevolgen kan hebben. Het is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) en kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische klachten, zoals een burn-out of een depressie.

OR kan invloed uitoefenen met initiatiefrecht

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR een flinke vinger in de pap wat betreft arbeidsomstandigheden. Zo heeft de raad op basis van artikel 27 WOR instemmingsrecht (tools) op het invoeren, wijzigen en intrekken van alle regelingen die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden. Het instemmingsrecht geldt ook op de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Staat een herziening van de RI&E niet in de directe toekomst op de agenda? De OR kan met de achterban overleggen over gepaste maatregelen om het risico weg te nemen of te minimaliseren. Via het initiatiefrecht (tool), vastgelegd in artikel 27 WOR, kan de OR deze oplossing voorleggen aan de bestuurder.