Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

30%-regeling

De 30%-regeling is een vaste onbelaste vergoeding voor buitenlandse werknemers in verband met hun extra kosten voor verblijf in het werkland.

Aanbestedingen

Aanbesteden is het aan een (externe) marktpartij uitbesteden van een opdracht door een (semi-)overheidsinstantie, na vergelijking van de offertes.

Aangifte BTW

Elke ondernemer voor de BTW krijgt te maken met BTW-aangifte en BTW-aftrek. Wat zijn daarbij de aandachtspunten?

Aangifte loonheffingen

Over de aan werknemers betaalde lonen moeten werkgevers periodiek loonaangifte doen en tegelijkertijd het aangegeven bedrag aan loonheffingen...

Aanmerkelijk belang (box 2)

U heeft een aanmerkelijk belang als u tenminste 5% van de aandelen heeft van een vennootschap. De inkomsten uit aanmerkelijk belang zijn belast...

Achterban van de OR

De input van de werknemers is essentieel voor het overleg met de bestuurder, dus communicatie met de achterban is voor de OR van groot belang.

Adverteren

Adverteren kan erg waardevol voor uw onderneming zijn. Uw organisatie kan er het klantenbestand mee vergroten of nieuwe werknemers werven.

Adviesrecht

Voor veel veranderingen in de organisatie heeft de werkgever een positief advies van de OR nodig over het voorgenomen besluit.

Afdrachtvermindering S&O

Via de afdrachtverrmindering speur- en ontwikkelingswerk kan een organisatie korting op de loonkosten krijgen, waardoor de innovatiekosten dalen.

Afschrijven

De kosten van bedrijfsmiddelen mogen niet in één keer ten laste van de winst komen. De afschrijving hangt af van de levensduur van het bedrijfsmiddel.