Aanmerkelijk belang (box 2)

Wie meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die hij uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit tarief is in 2021 gestegen van 26,25% naar 26,9%. Het optrekken van het tarief in box 2 is mede een gevolg van het besluit om het mes te zetten in de tarieven voor de vennootschapsbelasting (VPB).

Uitgelicht

Is dat een aanmerkelijk belang of niet?

Iedereen die meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap heeft, is houder van een zogeheten aanmerkelijk belang. En kan dus ook...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 23-10-2019

VVD vraagt om ‘herbezinning’ bij aanpak hoge bv-schuld

De Tweede Kamer is nog niet tevreden met de antwoorden van het kabinet over het wetsvoorstel dat hoge bv-schulden aanpakt. Zo vragen...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 03-02-2021

Wat kan ik fiscaal nog doen met een verlies uit...

Door de liquidatie van mijn bv zit ik nu met een verlies uit aanmerkelijk belang in box 2. Kan ik daar nog iets mee?

Vraag en antwoord
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 05-01-2021

Betalen in box 2

Als het even meezit haalt u inkomen uit uw onderneming, zoals dividend. Ook over die inkomsten moet u uiteraard afrekenen met de Belastingdienst,...

Infograhpic
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 04-09-2019

 

Toolboxen

Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 28-09-2020

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Verdiepingsartikelen

Wat gebeurt er met de stukken van een vertrekkende aandeelhouder?

Aanmerkelijk belang (box 2) 6 minuten | 25-06-2021

Met aandeelhoudersregelingen is het net als met pindakaas. U kunt kiezen uit tientallen varianten, maar het is volstrekt onduidelijk welke d...

Inkomstenbelasting voor dga’s

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 30-03-2021

U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u do...

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 25-01-2021

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat u een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet betrekken voor aanmerkelijkbelanghouders van u...

Infographics

Wat valt in welke box en waarom?

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 28-01-2020

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin...

Betalen in box 2

Aanmerkelijk belang (box 2) Publicatiedatum 04-09-2019

Als het even meezit haalt u inkomen uit uw onderneming, zoals dividend. Ook over die inkomsten moet u uiteraard afrekenen met de Belastingdienst, en wel in box 2 van...

Dividendbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 13-08-2019

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen.

Vraag en antwoord

Waar moet ik aan denken als ik de aandelen van mijn bv verkoop?
De meest voorkomende vorm van bedrijfsoverdracht is de overdracht van de aandelen van de bv. Vooral omdat het de meest eenvoudige en overzichtelijke manier is om een bv te verkopen. Bij een verkoop en overdracht van de aandelen in de bv komt er weliswaar een andere eigenaar, maar de bv... Lees het hele antwoord