Aanmerkelijk belang (box 2)

Wie meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die hij uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Box 2 had sinds de invoering één tarief, maar met ingang van 2024 gelden er twee tarieven. Tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 67.000 is het tarief 24,5%, daarboven is het 33%. Fiscaal partners mogen tot een gezamenlijk box 2-inkomen van € 134.000 het lage tarief hanteren.

Nieuws

Alternatieve fiscale dekking: sleutelen aan VPB-tarief?

09-04-2024

Het kabinet heeft alternatieve maatregelen aangedragen die als financiële dekking kunnen dienen om een aantal fiscale ingrepen van de Tweede...

Fiscaal partners kunnen maar één eigen woning in aangifte opnemen

08-04-2024

Fiscaal partners kunnen samen maar één eigen woning hebben ook al wonen zij ieder in een apart huis. In hun aangifte inkomstenbelasting kunn...

Beroep op vertrouwensbeginsel bij afwaardering mislukt

05-04-2024

Als de fiscus een belastingplichtige het idee geeft dat diens fiscale zaken op een bepaalde manier behandeld worden en dat niet nakomt, kan...

Nieuwe box 3-wet kan te ingewikkeld worden

04-04-2024

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) stelt in een advies aan het kabinet dat de nieuwe box 3-wetgeving, die per 2027 in werking zou mo...

Uitgelicht