30%-regeling

Werkgevers mogen aan een buitenlandse werknemer onder voorwaarden een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. Om onder deze 30%-regeling te vallen, moet de expat wel een specifieke deskundigheid hebben die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. Ook moet de Belastingdienst de toepassing van de 30%-regeling via een beschikking toestaan. In dat geval mag de werkgever 30% van het loon inclusief de vergoeding zonder verder bewijs onbelast aan de werknemer uitkeren. Sinds 2019 is de looptijd van de regeling maximaal vijf jaar. De 30%-vergoedingsregeling kan ook gelden voor werknemers uit Nederland die naar het buitenland worden uitgezonden.

De sociale verzekeringen kennen ook een 30%-regeling. Daarover vindt u op deze themapagina niets terug. Lees hiervoor het verdiepingsartikel Aandachtspunten bij ingaan 30%-herzieningssituatie WW-premie of ga naar de themapagina Sociale verzekeringen.

Nieuws

Beperking van 30%-regeling per 1 januari 2024

14-09-2023

Per 1 januari 2024 treedt de ‘aftoppingsmaatregel’ bij de 30%-regeling in werking. Dit maakt straks mogelijk een significant verschil in het...

Plannen voor de loonbelasting op Prinsjesdag 2023

07-09-2023

Welke plannen voor de loonbelasting kunnen werkgevers op Prinsjesdag 2023 verwachten? Eén en ander is al bekend. Zo stond in de Voorjaarsnot...

Standpunt Kennisgroep over einde 30%-vergoeding

28-08-2023

Als een werkgever loon uitbetaalt na het einde van de looptijd van de 30%-regeling, behoort dit loon niet tot de grondslag van de 30%-regeli...

Aftopping 30%-regeling niet voor uitgezonden werknemers

22-06-2023

Per 1 januari 2024 geldt er voor de toepassing van de 30%-regeling een maximumbedrag. Deze aftopping geldt alleen voor ingekomen werknemers...

Recent verschenen