Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Intellectueel eigendom

Er zijn diverse manieren waarop uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs hun uitgewerkte ideeën kunnen beschermen. Denk aan het auteursrecht...

Internationaal ondernemen en Brexit

Veel organisaties zijn actief op internationaal vlak. Dan komen douane- en transportregels om de hoek kijken die voor de import en export belangrijk...

Investeren

Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Onder voorwaarden heeft uw onderneming dan recht op investeringsaftrek.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verslag gedaan van de gang van zaken van de onderneming in het afgelopen jaar.

LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel krijgen voor werknemers.

Loonadministratie

De Belastingdienst stelt eisen aan de gegevens, de bewaarplaats en de bewaartermijnen van de loonadministratie en kan ook controles uitvoeren.

Loonbeslag

Een schuldeiser kan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Uw onderneming moet hier dan verplicht aan meewerken.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever volgens de wet twee jaar minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. De cao kan méér voorschrijven.

Minimumloon

Om werknemers te beschermen tegen onderbetaling is er het wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli bijgesteld.

Ondernemersaftrek

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u als ondernemer profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de inkomstenbelasting.