Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Innovatie

De overheid ziet graag dat ondernemingen bezig zijn met innovatie. Daarom wordt er elk jaar een aanzienlijk subsidiebedrag voor gereserveerd...

Intellectueel eigendom

Er zijn diverse manieren waarop uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs hun uitgewerkte ideeën kunnen beschermen. Denk aan het auteursrecht...

Internationaal ondernemen en Brexit

Veel organisaties zijn actief op internationaal vlak. Dan komen douane- en transportregels om de hoek kijken die voor de import en export belangrijk...

Investeren

Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Onder voorwaarden heeft uw onderneming dan recht op investeringsaftrek.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verslag gedaan van de gang van zaken van de onderneming in het afgelopen jaar.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel is adviseur en belangenbehartiger van het bedrijfsleven. De KvK beheert onder meer het handelsregister.

Klimaatneutraal ondernemen

Hoe verantwoord u ook bezig bent, uw bedrijfsvoering heeft altijd zijn weerslag op het klimaat en het milieu. De overheid stelt hier de nodige...

LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel krijgen voor werknemers.

Loonadministratie

De Belastingdienst stelt eisen aan de gegevens, de bewaarplaats en de bewaartermijnen van de loonadministratie en kan ook controles uitvoeren.

Loonbeslag

Een schuldeiser kan via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Uw onderneming moet hier dan verplicht aan meewerken.