Themapagina's

Themapagina's zijn speciaal door onze redactie samengestelde pagina's over een specifiek onderwerp. U vindt er alle belangrijke informatie in de vorm van nieuws, tools, vraag & antwoord, e-learningcursussen verdiepingsartikelen en infographics.

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag en de jaarrekening wordt verslag gedaan van de gang van zaken van de onderneming in het afgelopen jaar.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel is adviseur en belangenbehartiger van het bedrijfsleven. De KvK beheert onder meer het handelsregister.

Klimaatneutraal ondernemen

Hoe verantwoord u ook bezig bent, uw bedrijfsvoering heeft altijd zijn weerslag op het klimaat en het milieu. De overheid stelt hier de nodige...

LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers kunnen op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel krijgen voor werknemers.

Ondernemersaftrek

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u als ondernemer profiteren van verschillende aftrekposten op uw winst voor de inkomstenbelasting.

Pensioenakkoord

De regels voor de AOW en het pensioen gaan veranderen door het pensioenakkoord. Er komt een nieuwe Pensioenwet en een nieuw pensioenstelsel.

Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag.

Personeelssubsidies

Subsidie is een bijdrage van de overheid of een stichting om een bepaalde activiteit te stimuleren. Ons land kent veel subsidieregelingen.

Prinsjesdag

Via deze themapagina houdt Rendement u ieder jaar volledig op de hoogte van de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert.

Regeerakkoord 2021

Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zijn er diverse pogingen gedaan om een nieuw kabinet te vormen. Uiteindelijk zijn de vier demissionaire...