Minimumloon

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per dag, week en maand. Werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een percentage van het minimumloon. Elk half jaar – per 1 januari en 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In (collectieve) arbeidsovereenkomsten kan een hoger minimumloon zijn voorgeschreven.

Er bestaat nog geen minimumloon per uur. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat in een organisatie als fulltime werkweek geldt, bijvoorbeeld 36 of 40 uur. Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Wet invoering minimumuurloon in werking. Dan gaat er wel een vast minimumloon per uur gelden, dat uitgaat van een werkweek van 36 uur. 

Nieuws

Kamer wil toch nog sleutelen aan belastingtarieven 2024

22-09-2023

De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen die de begroting voor 2024 nog fiks verbouwen: de brandstofaccijnzen stijgen niet, de ene...

Diverse maatregelen tegen toename van armoede

19-09-2023

Voor een ‘evenwichtig’ koopkrachtbeeld en het voorkomen van een toename van de armoede, treft het demissionaire kabinet diverse maatregelen....

Per 1 januari 2024 invoering wettelijk minimumuurloon

19-09-2023

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2024 wordt de invoering van het minimumuurloon per 1 janu...

Ook in 2024 nog stevige loonsverhogingen verwacht

19-09-2023

De lonen zijn dit jaar in veel branches enorm gestegen. Ook voor 2024 kunnen werkgevers nog forse verhogingen verwachten, maar mede door de...

Recent verschenen

Minimumloon per uur op komst

verdiepingsartikel | 08-09-2023

De WTL: wat levert hij precies op?

verdiepingsartikel | 05-08-2023

Verlof om te zorgen

infographic | 31-07-2023

Loonkostensubsidie

infographic | 26-07-2023

Wettelijk minimumloon berekenen

rekentool | 02-05-2023

Loondoorbetaling bij ziekte

infographic | 10-03-2023