Aandachtspunten voor de OR bij thuiswerkregeling

Vakbond FNV pleit voor een vergoeding voor werknemers voor het thuiswerken, bijvoorbeeld in de cao. Daarnaast wil FNV het hebben over thuiswerkfaciliteiten, het recht om thuis te werken en het recht op onbereikbaarheid buiten kantooruren. Voor zo’n thuiswerkregeling kan ook de ondernemingsraad zich hardmaken in de eigen organisatie.

2 september 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Zolang de coronacrisis nog niet volledig bezworen is, blijft het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te werken. Voorlopig zijn veel werknemers dus nog aangewezen op thuiswerken. Het Nibud berekende eerder al dat het werknemers die 5 dagen per week thuiswerken zo’n € 40 per maand kost. Deze berekening is gebaseerd op het gemiddelde verbruik van bijvoorbeeld internet, koffie, toiletpapier en het extra verbruik van gas, water en elektriciteit. Inmiddels ziet het ernaar uit dat het thuiswerken structureel wordt. Steeds meer organisaties bereiden zich dan ook voor op een situatie na de coronacrisis, waarbij werknemers standaard de hele week of een deel van de week thuiswerken. Een tegemoetkoming in de kosten die werknemers daarvoor maken, is dan niet zo gek.

OR kan thuiswerkregeling aankaarten via initiatiefrecht

De OR kan via het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) een voorstel doen aan de bestuurder om de cao-onderhandelingen niet af te wachten, maar om zo’n thuiswerkvergoeding al in het leven te roepen. Een goed faciliteerde thuiswerkregeling (tool) is een blijk van goed werkgeverschap en maakt uw organisatie een aantrekkelijke werkgever. Bovendien kan de werkgever ook de nodige besparingen (tool) doorvoeren. Werknemers maken minder reiskosten en waarschijnlijk zal het ziekteverzuim dalen. Veel werknemers ervaren meer rust door het thuiswerken, bijvoorbeeld omdat ze een betere werk-privébalans hebben, maar ook omdat ze zich thuis beter kunnen concentreren en dus beter presteren dan in de kantoortuin.

OR moet behoeften goed in kaart brengen

De OR doet er goed aan om eerst bij de achterban te peilen of er behoefte is aan een thuiswerkregeling en welke zaken zij daarin belangrijk vinden, bijvoorbeeld via een werknemers-enquête (tool). Naast een vergoeding voor het thuiswerken hebben werknemers mogelijk ook behoefte aan andere regelingen en garanties, zoals baanzekerheid, loopbaanbegeleiding en duurzame inzetbaarheid. Een compromis kan een goede uitkomst zijn: de werkgever voorziet de werknemers wél eenmalig van de basiszaken voor de werkplek, zoals een bureaustoel, maar verdere kosten komen voor rekening van de werknemers zelf. In ruil daarvoor krijgen zij meer vrije tijd (ze hoeven immers niet meer zo veel te reizen) én ze hebben meer mogelijkheden om een goede balans te creëren en te houden tussen werk en privé. Daarbij is het van belang om goede afspraken te maken over de bereikbaarheid van werknemers. Beperk deze bijvoorbeeld tot kantooruren, zodat werknemers in hun vrije tijd ook echt vrij zijn. Op deze manier zijn de kosten voor de werkgever ook te overzien.