Tools

Bronnen en doelen voor de cafetariaregeling

Checklist | Beloning | 19-02-2024

Bronnen en doelen voor de cafetariaregeling: Ken de (on)mogelijkheden bij het uitruilen van arbeidsvoorwaarden.

Niet zomaar afwijken van afspraken over 13e maand

Video | Beloning | 25-01-2024

Vaak is de dertiende maand in de cao geregeld of in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Dan kunt u hiervan niet afwijken.

Voorbeeld cafetariaregeling

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 13-11-2023

Een cafetariaregeling inrichten is een hele klus. Deze tool helpt u daarbij.

Ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Overeenkomst | Werkwijze OR | 27-03-2023

Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.

Wel of geen recht op een vrije dag op Goede Vrijdag?

Video | Arbeidsvoorwaarden | 16-03-2023

Goede Vrijdag wordt gelijkgesteld met de nationale feestdagen, maar dit betekent niet dat werknemers ook recht hebben op een vrije dag.

Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding arbeidsvoorwaarden

Overeenkomst | Arbeidsvoorwaarden | 06-03-2023

Gebruik dit beding om een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek op te nemen.

Voorbeeld regeling liefdesrelaties op het werk

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 28-02-2023

Gebruik dit reglement om afspraken te maken over affectieve relaties op het werk.

Voor welke scholing is een studiekostenbeding verboden?

Video | Studiekosten | 15-12-2022

Sinds 1 augustus 2022 mogen werkgevers geen studiekostenbeding voor verplichte scholing meer afspreken. Wat telt als verplichte scholing?

Speelt de OR een rol bij cao-onderhandelingen?

Video | OR en arbeidsvoorwaarden | 08-12-2022

De ondernemingsraad is bij cao-onderhandelingen geen partij. In de meeste gevallen kan de OR wel aanvullende afspraken maken.

Flexibele arbeidsvoorwaarden maken u aantrekkelijk

Video | Arbeidsvoorwaarden | 06-10-2022

Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden maken uw organisatie aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.