Tools

Wanneer is de werknemer eigenlijk de baas?

Video | Leidinggeven | 16-11-2023

De manager heeft werkelijke macht. Maar er is ook nog ervaren macht, waarbij het erom draait hoe partijen de machtsverhouding beleven.

Een goed functioneringsgesprek voeren

Gesprekshandleiding | Functioneren en beoordelen | 22-09-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van goede functioneringsgesprekken.

Werken met 360-graden-feedback in de praktijk

Video | Functioneren en beoordelen | 20-04-2023

360-graden-feedback is een feedbackmethode waarbij meerdere personen de prestaties van een werknemer beoordelen.

Zo voert u een goed gesprek over werkplezier

Gesprekshandleiding | Leidinggeven | 18-04-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding om een goed gesprek over werkplezier te houden.

Een goed gesprek voeren bij telefonische ziekmelding

Gesprekshandleiding | Preventie | 07-02-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van een goed gesprek bij een telefonische ziekmelding.

Tactvol ontslag mededelen vanwege reorganisatie

Gesprekshandleiding | Ontslag | 16-01-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding om duidelijk en gepast het bedrijfseconomische ontslag van een werknemer aan hem mede te delen.

Voer een succesvol POP-gesprek

Gesprekshandleiding | Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) | 09-12-2022

Gebruik deze gesprekshandleiding om goede afspraken te maken over de persoonlijke ontwikkeling van uw werknemer.

Voorbeeld formulier 360-graden-feedback

Formulier | Leidinggeven | 23-06-2022

Met deze tool kunt u feedback vragen aan uw collega’s met als doel u te helpen u verder te ontwikkelen en optimaal te functioneren.

Zo voert u een goed arbeidsvoorwaardengesprek

Gesprekshandleiding | Arbeidsvoorwaarden | 31-05-2022

Gebruik deze gesprekshandleiding om een arbeidsvoorwaardengesprek te voeren dat voor uw organisatie en de nieuwe werknemer positief verloopt

Een onderhandelingsgesprek voeren

Gesprekshandleiding | Persoonlijke vaardigheden | 12-05-2022

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voorbereiden en voeren van een effectief onderhandelingsgesprek.