Tools

Social media in het relatiebeding

Video | Arbeidsovereenkomst | 29-02-2024

Maakt u in een relatiebeding afspraken over contacten via social media, dan moeten die afspraken voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Serieuze arbeidsrisico's bij zittend beroep

Video | Gezondheid werknemer | 22-02-2024

Geen milieubeleid zonder de OR

Video | Duurzaam ondernemen | 15-02-2024

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen. Hoe, dat ziet u in deze video

Wat is surseance van betaling?

Video | Faillissement | 08-02-2024

Surseance van betaling biedt tijd om met crediteuren te onderhandelen, terwijl faillissement tot opheffing leidt. Er zijn meer verschillen.

Voorkom problemen op het werk door alcohol en drugs

Video | Gezondheid werknemer | 01-02-2024

Het voorkomen van werken onder invloed is een belangrijk onderdeel van het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hoe doet u dat?

Niet zomaar afwijken van afspraken over 13e maand

Video | Beloning | 25-01-2024

Vaak is de dertiende maand in de cao geregeld of in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Dan kunt u hiervan niet afwijken.

Doe tijdig aangifte voor de inkomstenbelasting

Video | Inkomstenbelasting (IB) | 25-01-2024

U kunt vanaf 1 maart weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting, maar doe dit wel op tijd! Jurry Brand legt dit uit in 1 minuut.

WhatsApp op het werk: hier moet u rekening mee houden

Video | Arbeidsrecht | 18-01-2024

WhatsApp wordt op de werkvloer veel gebruikt. Waarom zou u duidelijke huis- en gedragsregels op zou moeten stellen over het gebruik ervan?

Vermijd conflicten op de werkvloer niet!

Video | Conflicthantering | 11-01-2024

Het is niet verkeerd als werknemers af en toe flink botsen, zolang dit maar niet ten koste gaat van het eindresultaat.

Een cc sturen in plaats van een bcc is een datalek

Video | Datalekken | 04-01-2024

Het sturen van een mailing waarbij CC in plaats van BCC gebruikt wordt, kan een overtreding vormen van de privacywetgeving.