Tools

Uitzendovereenkomst fase 1 en 2 met uitzendbeding (NBBU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten | 12-08-2019

Deze kant-en-klare uitzendovereenkomst met uitzendbeding kunt u gebruiken in fase 1 en 2 van het NBBU fasensysteem.

Tussentijds opzegbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Met het tussentijdse opzegbeding in deze tool kunt het u het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd regelen.

Stageovereenkomst

Overeenkomst | Stagiairs | 12-08-2019

Met dit voorbeeld van een stageovereenkomst kunt u afspraken tussen uw organisatie en een stagiair op papier vastleggen.

Relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Met een relatiebeding kunt u voorkomen dat een werknemer die uit dienst treedt klanten van uw organisatie probeert mee te nemen.

Pensioenontslagbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Zorg dat nevenwerkzaamheden niet ten koste gaan van uw organisatie en voeg dit nevenwerkzaamhedenbeding toe aan de arbeidsovereenkomst.

Intellectueel eigendomsbeding

Overeenkomst | Intellectueel eigendom | 08-08-2019

Om er zeker van te zijn dat intellectueel eigendom uw organisatie toekomt, kunt u het beding in deze tool met werknemers afsluiten.

Incorporatiebeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 08-08-2019

Neem een incorporatiebeding op in een arbeidsovereenkomst om vast te leggen dat een bepaalde cao daarop van toepassing is.

Geheimhoudingsbeding

Overeenkomst | Privacy op het werk | 08-08-2019

Om als werkgever uw positie te beschermen op de markt is het verstandig om uw werknemers een geheimhoudingsbeding te laten tekenen.

Eenzijdig wijzigingsbeding arbeidsvoorwaarden

Overeenkomst | Arbeidsvoorwaarden | 08-08-2019

In deze tool vindt u een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding, waarmee u een wijziging in de arbeidsvoorwaarden kunt doorvoeren.