Tools

Kind ziek thuis, krijgt werknemer verlof?

Video | Verlofregelingen | 18-05-2023

Als een kind onverwacht thuisblijft, heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof voor de tijd die nodig is om het probleem op te lossen.

Een goed gesprek voeren bij telefonische ziekmelding

Gesprekshandleiding | Preventie | 07-02-2023

Gebruik deze gesprekshandleiding voor het voeren van een goed gesprek bij een telefonische ziekmelding.

Aanvraagformulier zwangerschaps- en bevallingsverlof

Formulier | Zwangerschap | 09-12-2022

Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Vakantie- en verlofplanning 2023

Formulier | Vakantiedagen | 14-11-2022

Met deze vakantie- en verlofplanning 2023 kunt u op een overzichtelijke manier het verlof noteren van werknemers.

Voorbeeld verlofregeling

Reglement | Verlofregelingen | 08-11-2022

Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.

Instructie WAZO-uitkering aanvragen bij UWV

Instructievideo | Wet arbeid en zorg (WAZO) | 12-09-2022

Een WAZO-uitkering aanvragen bij zwangerschap en bevalling, adoptie, pleegzorg, aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof.

Per augustus 2022 deels betaald ouderschapsverlof

Video | Ouderschapsverlof | 02-06-2022

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof. Per 2 augustus 2022 is een deel van het ouderschapsverlof voor alle werkende ouders betaald.

Aanvraagformulier ouderschapsverlof

Formulier | Ouderschapsverlof | 21-02-2022

Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van ouderschapsverlof.

Bevestiging ouderschapsverlof toekennen

Maatwerkbrief | Ouderschapsverlof | 21-02-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om het aangevraagde ouderschapsverlof te bevestigen.

Mag een werknemer ouderschapsverlof gebruiken voor een reis?

Video | Ouderschapsverlof | 28-10-2021

Een werknemer hoeft niet aan zijn werkgever uit te leggen waarom hij ouderschapsverlof wil opnemen, of wat hij tijdens het verlof wil doen.