Tools

Een helder OR-advies schrijven

Stappenplan | Adviesrecht | 08-08-2019

Zorg dat uw tekst de bestuurder overtuigt.

Competenties OR-lid

Stappenplan | Persoonlijke vaardigheden | 08-08-2019

Deze tool geeft een stappenplan weer om gestructureerd aan de ontwikkeling van competenties te werken.

Voorbeeldadvies OR

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 08-08-2019

Zorg met behulp van deze tool voor een herkenbare en duidelijke structuur, zodat het OR-advies voor iedereen duidelijk is.

Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Stappenplan | Adviesrecht | 08-08-2019

Dit stappenplan neemt de stappen door die de OR kan nemen om vanuit de adviserende rol een sociaal beleid vorm te geven of te verbeteren.

Vakbonden informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 08-08-2019

Informeer alle betrokkenen over de datum van de OR-verkiezingen. Gebruik de brief uit deze tool om vakbonden te informeren.

Voorbeeld communicatieplan OR

Formulier | Achterban van de OR | 07-08-2019

Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.

Oproepingskaart OR-verkiezing

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 07-08-2019

Laat kiesgerechtigde werknemers hun stem uitbrengen. Stuur ze een oproep via deze brief.

Gedragscode omgaan met social media

Reglement | Social media | 07-08-2019

Het is verstandig om als werkgever een gedragscode op te stellen voor het gebruik van sociale netwerken en blogs. Deze tool helpt u hiermee.

Instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 06-08-2019

Schrijf door middel van deze tool in enkele minuten een brief waarmee u in de OR om instemming kunt vragen.

Besluit doorgeven aan OR na (onthouden van) instemming

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 06-08-2019

Schrijf als bestuurder snel een definitief besluit na ontvangst van de beslissing van de OR. Daar kunt u deze modelbrief voor gebruiken.