Tools

Rol van de OR bij verzuim

Checklist | Verzuim | 13-08-2019

Hoe kan de OR bijdragen aan een beter verzuimbeleid? U leest het in deze checklist.

Met de OR invloed uitoefenen bij een reorganisatie

Checklist | Reorganisatie | 13-08-2019

Maximaliseer de invloed van de OR met behulp van de tips in deze tool.

Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Checklist | Achterban van de OR | 13-08-2019

Goede communicatie is essentieel voor de OR om draagvlak te creëren onder de achterban. Deze tool biedt u een aantal tips.

Jaaragenda OR opstellen

Checklist | Ondernemingsraad | 13-08-2019

Het opstellen van een globale jaaragenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om werkzaamheden planmatig aan te pakken. Hoe? Bekijk deze tool.

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

Reglement | Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 13-08-2019

Geef uw OR uitbreiding van de wettelijke rechten volgens artikel 32 van de WOR. Gebruik dit voorbeeldreglement.

Goede verstandhouding OR en bestuurder

Checklist | Overlegvergadering | 13-08-2019

Door middel van deze tool leert u hoe u zorgt voor een effectieve samenwerking tussen bestuurder en OR.

OR-reglement opstellen en wijzigen

Reglement | Werkwijze OR | 12-08-2019

Stel met behulp van deze tool een OR-reglement op dat rekening houdt met alle vereiste voorzieningen.

Ondernemingsovereenkomst

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

In een ondernemingsovereenkomst legt u afspraken tussen de OR en de bestuurder vast. Met deze tool kunt u zo'n overeenkomst opstellen.

Zichtbaarheid van de OR vergroten

Checklist | Achterban van de OR | 12-08-2019

Zorg voor een goede zichtbaarheid en een positief imago van uw OR door middel van deze tool.

Overdracht nieuwe OR

Stappenplan | OR-verkiezingen | 12-08-2019

Werk de nieuwe OR optimaal in, zodat zij goed hun werk kunnen blijven doen. Deze tool beschrijft de stappen voor een soepele overgang.