Verdiepingsartikelen

Evaluatie van de WHOA na drie jaar

Faillissement | 6 minuten | 05-03-2024

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) bestaat drie jaar. In de wet is vastgelegd dat de wet binnen drie jaar geëvalueerd moet worden....

Wat schieten schuldeisers op met strengere regels voor turboliquidatie?

Faillissement | 6 minuten | 08-02-2024

Faillissementsfraude kwam de afgelopen jaren nauwelijks meer voor. Helaas kwam dat niet door een krimpend aantal boeven, maar vooral doordat...

Wat houdt het bodemrecht van de fiscus in bij invordering?

Contact met de Belastingdienst | 6 minuten | 05-07-2023

Ondernemers die uitstel van betaling hebben gekregen van hun belastingschulden in coronatijd maar niet hebben voldaan aan de betalingsregeli...

Faillissementsaanvraag aankondigen kan wanbetaler in beweging brengen

Faillissement | 6 minuten | 03-04-2023

Bankroet is hetzelfde als faillissement, maar het is qua herkomst een veel leukere term. Het woord komt van het Italiaanse ‘banca rotta’ (ge...

Voorkom dat uw bv wordt meegesleurd bij een faillissement

Faillissement | 6 minuten | 14-02-2023

Corona, hoge energieprijzen, inflatie... dat moest wel leiden tot een recordaantal failliete ondernemingen, zo was de verwachting. Maar het...

Belastingdienst als preferent schuldeiser

Faillissement | 5 minuten | 07-01-2022

Als de coronasteunmaatregelen stoppen, is het de verwachting dat het aantal faillissementen flink zal gaan toenemen. De Belastingdienst staa...

Een doorstart maken bij faillissement

Faillissement | 5 minuten | 21-10-2021

Failliet verklaard? Dan betekent dat veelal het einde van uw onderneming, maar het kan ook een nieuw begin betekenen. U kunt ervoor kiezen o...

De Belastingdienst en de Wet homologatie onderhands akkoord

Faillissement | 5 minuten | 24-09-2021

Sinds 1 januari 2021 is het door de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers toc...

De inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Faillissement | 5 minuten | 14-01-2021

Ook in 2021 zullen ondernemingen als gevolg van de coronacrisis niet alle rekeningen soepel kunnen betalen. Op uw afdeling komt dan een brie...

Aansprakelijkheid afwenden als u een bv verkoopt of opdoekt

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 09-07-2020

Glas gaat in de glasbak en oude kranten belanden in de papiercontainer. Dat is makkelijk. Maar waar laat u uw oude bv? Een bv die groeit en...