Verdiepingsartikelen

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden | 7 minuten | 20-06-2022

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

Nieuwe regels voor uw informatieplicht bij indiensttreding

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 03-06-2022

Onder welke voorwaarden een werknemer bij u komt werken, zult u in de arbeidsovereenkomst vastleggen. In de wet is bepaald welke informatie...

Wat zijn de regels voor waardeoverdracht van pensioen?

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 31-03-2022

Als een werknemer wisselt van werkgever heeft hij recht op waardeoverdracht van zijn pensioen. De werknemer neemt de waarde van het pensioen...

De strenge voorwaarden voor ontbindende voorwaarden

Arbeidsovereenkomst | 5 minuten | 10-12-2021

In de arbeidsovereenkomst kunt u als werkgever met een werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege wordt ontbonden, zodra...

Ex-werknemers opnieuw aannemen na bedrijfseconomisch ontslag

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 14-07-2021

Het kan zijn dat u door een crisissituatie – zoals de coronapandemie – er niet aan kunt ontkomen om te reorganiseren en werknemers moet onts...

Het proeftijdbeding: een periode van wederzijdse kennismaking

Proeftijd | 6 minuten | 24-02-2021

Na een aantal sollicitatierondes kiest u de meest geschikte kandidaat. Of de nieuwe werknemer daadwerkelijk de beste keuze is, zal pas blijk...

Regels en risico’s van het opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 18-06-2020

Als een werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever, kan er sprake zijn van ‘opvolgend werkgeverschap’. Wat houdt dit begrip precies in? W...

Pensioenaandachtspunten bij indiensttreding nieuwe werknemer

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 11-11-2019

Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Soms is dit gebaseerd op de veronderstelling dat pensioen van ondergeschikt belang...