Verdiepingsartikelen

Goede PR voor uw OR op touw zetten

OR-communicatie | 10 minuten | 27-10-2023

‘Onbekend maakt onbemind’, luidt een bekend gezegde. En dit is vaak van toepassing voor het werk van een OR. De meeste werknemers zullen waa...

Uw achterban informeren via een nieuwsbrief

OR-communicatie | 4 minuten | 13-09-2023

Nieuwsbrieven zijn een belangrijke communicatieschakel tussen uw OR en uw achterban. Uiteraard kunt u geprinte exemplaren van de nieuwsbrief...

Hardnekkige misverstanden over de ondernemingsraad

Samenstelling van de OR | 6 minuten | 13-09-2023

Het belang van de medezeggenschap hoeft niemand u uit te leggen – u zit tenslotte niet voor niets in de OR. Maar geldt dat ook voor uw colle...

Neem klachten over uw OR altijd serieus

OR-communicatie | 6 minuten | 13-12-2022

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor uw OR. Is uw achterban ontevreden over uw OR? Neem collega’s die mopperen dan...

Zet uw OR op de kaart bij uw achterban met gerichte acties

OR-communicatie | 6 minuten | 12-08-2022

‘Wat doet de OR nu eigenlijk?’. ‘Ik merk er niets van’. ‘Ik zou niet weten wie er in de OR zitten’. In veel organisaties zijn dat de eerste...

Creëer draagvlak en breek de weerstand

Werkwijze OR | 5 minuten | 21-06-2022

Of voorgenomen besluiten goed uitpakken in de praktijk, is erg afhankelijk van het draagvlak en de weerstand daarvoor. Dat geldt zowel voor...

Zichtbaarheid OR vergroot ook betrokkenheid achterban

OR-communicatie | 6 minuten | 13-04-2022

Als vertegenwoordiging van de werknemers in uw organisatie is uw OR de overlegpartner van uw bestuurder. Dat vraagt voorbereiding en tijd. A...

In vier stappen meer jongeren bereiken en betrekken bij uw OR-werk

OR-communicatie | 4 minuten | 01-11-2021

Jongeren zijn de toekomst. Ze kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak meedenken. Uw organisatie kan ve...

Geheimhouding is een bijzonder aspect van het OR-lidmaatschap

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-09-2021

Uw bestuurder kan uw OR geheimhouding opleggen. Dat heeft als voordeel dat uw OR vroegtijdig is geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen...

Zorg ervoor dat uw achterban de nieuwsbrief ook daadwerkelijk leest

OR-communicatie | 4 minuten | 13-11-2020

Een nieuwsbrief is erg geschikt om uw achterban in één klap te informeren over de wat uw OR bereikt heeft en wat er nog op het programma sta...