Verdiepingsartikelen

Medezeggenschap in ingewikkelde internationale concernrelaties

Werkwijze OR | 7 minuten | 18-07-2023

Als u de Wet op de ondernemingsraden (WOR) erop naslaat, lijken het adviesrecht en het instemmingsrecht zo ingewikkeld niet. Uw bestuurder h...

Voorstel herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden

Overkoepelende OR | 6 minuten | 14-04-2023

Het Europese Parlement stemde onlangs in met een herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Deze richtlijn gaat uit van informa...

De rol van uw ondernemingsraad bij een fusie

Rechten van de OR | 5 minuten | 13-09-2022

In 2021 is een recordaantal van 892 fusies aangemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Uw ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een vo...

Centrale ondernemingsraad (COR) in de praktijk

Overkoepelende OR | 5 minuten | 06-07-2021

In grote organisaties met meerdere ondernemingsraden kan de bestuurder een centrale ondernemingsraad (COR) instellen. Dat komt de toepassing...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR | 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Artikel 35 WOR: Verschillende bevoegdheden van een COR en een GOR

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 28-12-2019

Feitelijk is een centrale ondernemingsraad (COR) of groepsondernemingsraad (GOR) een OR met globaal dezelfde plichten, rechten en bevoegdhed...

Artikel 34 WOR: Wie zitten er in een centrale of groepsondernemingsraad?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 17-12-2019

De leden van een ‘gewone’ ondernemingsraad worden gekozen door en uit de werknemers die de raad vertegenwoordigt. Zijn er niet meer kandidat...

Artikel 33 WOR: Spelregels voor het instellen van een centrale of groepsondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 14-11-2019

In concerns en gefuseerde organisaties komen soms meerdere ondernemingsraden voor die elk voor een deel van de organisatie verantwoordelijk...

Welke ondernemingsraad past bij uw organisatie?

Overkoepelende OR | 8 minuten | 30-04-2019

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij de onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan is éé...

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

OR en arbeidsvoorwaarden | 4 minuten | 12-04-2019

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun posit...