Verdiepingsartikelen

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Rechten van de OR | 6 minuten | 12-06-2024

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

Presenteer uw OR sterk en overtuigend bij online overleg

Overlegrecht OR: artikel 24 WOR | 4 minuten | 12-06-2024

In veel organisaties is hybride werken tegenwoordig de norm. De kans is groot dat ook uw OR veel online vergadert. Dat kan een uitdaging zij...

De positie van leidinggevenden bij integriteitskwesties

Instemmingsrecht | 4 minuten | 19-04-2024

Een organisatie met meer dan 50 werknemers in dienst, is verplicht om een meldprocedure in te richten waar werknemers integriteitsschendinge...

OR & afspraken over (on)bereikbaarheid van werknemers

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 19-04-2024

Mede als gevolg van de coronacrisis is de bereikbaarheid van werknemers bij veel organisaties hoog op de agenda komen te staan. Als werkneme...

Rol van de OR bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 19-02-2024

Om de belangen van werknemers goed te kunnen behartigen, beschikt de ondernemingsraad over verschillende rechten en bevoegdheden. Deze zijn...

Wat is de rol van de OR bij groene arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 13-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden winnen aan populariteit bij zowel werknemers als werkgevers. Van een extra (ver)bouwbudget voor verduurzaming van...

Binnenklimaat is belangrijk aandachtspunt

OR en arbeidsomstandigheden | 4 minuten | 29-01-2024

Het binnenklimaat op de werkplek is een belangrijk aandachtspunt. Te warm, te koud, te benauwd, tocht: het heeft allemaal gevolgen voor de g...

Behoud van oude pensioenpremie onder het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 25-01-2024

Door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) moet de premie voor de pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 in principe v...

Altijd OR-advies bij het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten

Adviesrecht | 6 minuten | 19-01-2024

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak bepaald dat de bestuurder altijd advies aan de OR moet vragen als hij van plan is om arbeidskrac...

Bekijk de adviesaanvraag aan uw OR altijd kritisch

Adviesrecht | 6 minuten | 15-12-2023

Uw OR mag zelf bepalen hoe u met een adviesaanvraag van de bestuurder omgaat. In de wet staat alleen dat de bestuurder in ieder geval één ke...