Verdiepingsartikelen

Ook opdrachtnemer moet wettelijk minimumloon verdienen

Minimumloon | 5 minuten | 19-01-2024

Het zijn niet alleen werknemers met een arbeidsovereenkomst die recht hebben op het minimumloon uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebij...

Wat zijn eindheffingen en hoe gaat u ermee om?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 11-01-2024

Traditioneel wordt loonbelasting geheven door inhouding op het loon van de werknemer. Sinds 1997 vindt de heffing van loonbelasting ook plaa...

De regels voor het melden van betalingen aan derden

Loonadministratie | 4 minuten | 05-01-2024

Als u bepaalde werkzaamheden of diensten tegen betaling heeft uitbesteed, moet u aan de Belastingdienst doorgeven welke bedragen uw ondernem...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

Flexwerkers en de RI&E: wat moet u ermee?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 4 minuten | 24-11-2023

Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin staan de risico’s waaraan werknemers b...

Hoe vinden opdrachtgevers de juiste zzp'er?

Werken met zzp'ers | 6 minuten | 09-10-2023

Nederland kent ruim 1,2 miljoen zzp’ers. Toch kan het voor opdrachtgevers lastig zijn om de juiste zzp’er te vinden voor een klus. Hoe kunne...

Wijzigingen tot hervorming van de arbeidsmarkt voor de OR

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 14-06-2023

Op 3 april 2023 informeerde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over een nieuw pakket van maatregelen v...

Aandachtspunten bij schijnzelfstandigheid en het werken met zzp'ers

Werken met zzp'ers | 6 minuten | 01-06-2023

Het klinkt simpel: uw onderneming is inhoudingsplichtig voor werknemers en niet voor de zelfstandigen die werkzaamheden voor de organisatie...

De schijn van zelfstandigheid voor de inkomstenbelasting

Werken met zzp'ers | 3 minuten | 31-01-2023

In het Regeerakkoord 2021-2025 is opgenomen dat zelfstandigen in deze kabinetsperiode op meer helderheid en zekerheid kunnen rekenen. Zo wil...

Bied ook bijzondere werknemers arbozorg

Arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 25-08-2022

De werkgever heeft niet alleen de wettelijke plicht zijn ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkend...