Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?

24 juli 2019

Wij hebben een vacature openstaan voor een vertrouwenspersoon. Een OR-lid is geïnteresseerd, maar mag een OR-lid deze taak op zich nemen?

Het is begrijpelijk dat u enige vragen heeft bij een lid van de ondernemingsraad (OR) in de rol als vertrouwenspersoon. Aan de ene kant zijn OR-leden over het algemeen goed betrokken bij het arbobeleid van de organisatie en zien zij het belang in van het hebben van een goede vertrouwenspersoon. Aan de andere kant is er dan sprake van een dubbelrol voor het OR-lid.

Verhuizing

Toch is dat geen reden om een werknemer die de functie van vertrouwenspersoon bekleedt het OR-lidmaatschap af te raden. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) zegt dat iedere werknemer de mogelijkheid moet hebben om zich verkiesbaar te stellen voor de OR. Alleen de bestuurder (de werkgever, lid van het MT) is daar volgens de WOR van uitgezonderd.

Het OR-lidmaatschap brengt onherroepelijk een zekere mate van belangenverstrengeling met zich mee. Elk OR-lid zit er namelijk ook als werknemer. Hij loopt dus risico te moeten beslissen of stemmen over onderwerpen die hemzelf misschien persoonlijk raken. Denk aan wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, fusies en overnames en een verhuizing van de organisatie. 

Problemen

Een vertrouwenspersoon in de OR kan, net als een preventiemedewerker, juist van toegevoegde waarde zijn. Hij weet welke problemen er spelen in de organsatie en kan deze op de agenda zetten.  Als er bij hem meerdere meldingen zijn geweest over ongewenst gedrag, is dat kennelijk een breder probleem. Natuurlijk gaat hij niet in op individuele gevallen.