Aanpassing van de liquidatieverliesregeling

19 september 2017 | Door redactie

In het Belastingplan 2018 staat een voorstel voor de aanpassing van de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting (VPB). Met deze aanpassing voorkomt de overheid dat er dubbele verliesneming kan plaatsvinden in een fiscale eenheid bij tussenlichamen.

Op dit moment kan dubbele verliesneming via de liquidatieverliesregeling plaatsvinden als een onderneming een tussenlichaam liquideert, die een schuldvordering heeft op een maatschappij waarmee de onderneming zich in een fiscale eenheid VPB (tools) bevindt of was gevoegd en waarbij de schuldvordering in waarde is gedaald als gevolg van verliezen.

Regeling gaat voor alle schuldvorderingen gelden

In het Belastingplan (tool) is aangegeven dat de nieuwe liquidatieverliesregeling gaat gelden voor alle schuldvorderingen op – binnen of buiten Nederland gevestigde – maatschappijen die tot hetzelfde concern behoren als de moedermaatschappij van de fiscale eenheid. Door deze aanpassing kunnen verliezen op schuldvorderingen (of soortgelijke vermogensbestanddelen) van een tot de fiscale eenheid behorende maatschappij op een verbonden lichaam niet (meer) in aftrek worden gebracht, voor zover deze verband houden met verliezen die bij een andere onderneming binnen die fiscale eenheid worden of zijn geleden. 

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.