Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die bv’s over hun winst betalen. Het bepalen van de verschuldigde VPB is van veel factoren afhankelijk. Binnen de VPB zijn veel regelingen van toepassing waarmee uw bv rekening moet houden.

Deze toolbox bevat praktische informatie en direct toepasbare tools om vast te stellen hoeveel VPB u moet betalen, en te zorgen dat u niet te veel betaalt.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting

  Doe op de juiste wijze aangifte en betaal niet te veel VPB

  De vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die vennootschappen (bv’s en nv’s) over hun winst betalen. Binnen de VPB zijn veel regelingen van toepassing waarmee uw vennootschap rekening moet houden. Deze vindt u mooi geordend in deze toolbox. Eerst krijgt u meer uitleg over de VPB en kunt u lezen hoe de fiscale eenheid werkt voor de VPB. Vervolgens vindt u een uitleg hoe u de VPB voor uw onderneming kunt bepalen, en hoe u deze betaalt. Tot slot bevat deze toolbox een heldere uitleg en handige tools hoe u de VPB kunt beperken, onder meer door het vormen van reserves.

 • 2

  De VPB correct toepassen

  Moet mijn onderneming aangifte vennootschapsbelasting doen?

  Vraag & Antwoord Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 03-02-2021

  Mijn onderneming is de laatste jaren flink gegroeid, daarom wil ik een bv oprichten. Moet ik dan aangifte vennootschapsbelasting doen?


  Stichtingen en verenigingen soms toch VPB-plichtig

  Verdiepingsartikel Stichting en vereniging Publicatiedatum: 26-05-2020

  Veel mensen denken dat non-profitorganisaties geen belasting hoeven te betalen en dus ook niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (VPB). Dat is niet juist! Drijft uw organisaties een onderneming, dan moet u namelijk gewoon afrekenen met de fiscus. Er geldt geen uitzondering voor non-profits. Wanneer drijft uw organisatie een onderneming?


  Nederland met toptarief VPB boven EU-gemiddelde

  Nieuws Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 19-10-2020

  Het kabinet heeft een waslijst aan vragen beantwoord over het Belastingplan 2021. Die antwoorden zetten onder meer de maatregelen in de vennootschapsbelasting (VPB) in internationaal perspectief. Zo is het VPB-toptarief hoger dan gemiddeld in de EU, maar is Nederland juist ruimhartiger met bijvoorbeeld de achterwaartse verliesverrekening.


  Plussen en minnen in de maatregelen voor 2021

  Verdiepingsartikel Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 20-04-2021

  Het kabinet heeft voor 2021 aardig wat gewijzigd voor bv’s en de VPB. Of de reeks maatregelen positief of negatief uitwerkt hangt sterk van uw situatie af.


  Voorbeeld verzoek tot bijzonder uitstel betaling belastingen

  Tool Corona-advies Publicatiedatum: 20-03-2020

  Vraag uitstel van betaling aan als uw onderneming in financiële problemen komt door de coronacrisis


  Verbonden lichaam in de VPB

  Infographic Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 18-06-2020

  In deze infographic ziet u wanneer een belastingplichtige voor de VPB voor de Wet VPB verbonden is met een ander lichaam.


 • 3

  Minder administratie door de fiscale eenheid

  Wanneer kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen?

  Vraag & Antwoord Fiscale eenheid Publicatiedatum: 29-01-2020

  Ik moet voor al mijn vennootschappen afzonderlijk aangifte voor de BTW en vennootschapsbelasting (VPB) doen, kunnen mijn ondernemingen een fiscale eenheid vormen zodat het in één keer kan?


  Fiscale eenheid in de VPB

  Infographic Fiscale eenheid Publicatiedatum: 31-07-2019

  De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB) is populair onder Nederlandse bv's. Het Europese Hof van Justitie is echter niet zo blij met de constructie, en daarom werkt de regering aan een vervangende regeling. Maar dat neemt niet weg dat u voorlopig nog kunt profiteren van de voordelen van de fiscale eenheid. Wat zijn de vier voorwaarden waar u aan moet voldoen en wat zijn de aandachtspunten?


  De nieuwe fiscale eenheid vennootschapsbelasting

  Verdiepingsartikel Fiscale eenheid Publicatiedatum: 18-03-2021

  Bij de ‘opvolger’ van de fiscale eenheid in de VPB gaat waarschijnlijk een belangrijk uitgangspunt overboord. Namelijk dat alle ondernemingen in een concern worden belast als één belastingplichtige. Dat valt op te maken uit nieuwe antwoorden van het kabinet over de nieuwe groepsregeling in de VPB.


 • 4

  De VPB bepalen en betalen

  Bepaal de verschuldigde vennootschapsbelasting

  Tool Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 06-01-2021

  Waar moet u op letten bij het berekenen van de VPB? In deze tool leest u hoe u de verschuldigde belasting bepaalt.


  Bereken de vennootschapsbelasting (VPB)

  Tool Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 09-04-2021

  Met deze rekentool kunt u op basis van de belastbare winst berekenen hoeveel vennootschapsbelasting uw bv moet betalen.


  Wanneer moet ik mijn aangifte voor de VPB doen?

  Vraag & Antwoord Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 22-04-2021

  Wanneer moet mijn bv de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) uiterlijk inleveren bij de Belastingdienst, en kan ik misschien uitstel krijgen? En hoe werkt het bij een gebroken boekjaar?


  Afschrijving op pand in eigen gebruik

  Tool Afschrijven Publicatiedatum: 13-08-2019

  Met deze rekentool berekent u hoeveel de fiscaal acceptabele jaarlijkse afschrijving op een pand in eigen gebruik bedraagt.


  Belastingrente VPB niet terug naar 8%, maar naar 4%

  Nieuws Belastingcontrole Publicatiedatum: 26-10-2020

  Vanwege de coronacrisis verlaagde het kabinet de invorderingsrente en de belastingrente naar 0,01%. De invorderingsrente blijft tot 31 december 2021 nog zo laag maar de belastingrente is vanaf 1 oktober 2020 naar 4% gegaan. Dit geldt naast de inkomstenbelasting (IB) ook voor de vennootschapsbelasting (VPB). Het percentage voor de VPB bedroeg voor de coronacrisis nog 8%.


  Voorkom belastingrente van 4%: vraag op tijd VA aan

  Nieuws Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 28-01-2021

  De belastingrente voor alle belastingen bedraagt momenteel 4%. Het bedrag aan belastingrente kan dus aardig oplopen als een belastingplichtige te laat is met het indienen van de aangifte over 2020 en nog flink moet bijbetalen. Om de eventuele hoge rekening te voorkomen moet hij zo snel mogelijk om een voorlopige aanslag (VA) over 2020 vragen. Voor de vennootschapsbelasting (VPB) in ieder geval voor 1 mei a.s.


 • 5

  De VPB beperken of verlagen

  Kabinet werkt aan verdere beperking renteaftrek

  Verdiepingsartikel Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 23-07-2020

  Voor een bv is de heffing op vermogen in de kern vrij overzichtelijk. Rendement op eigen vermogen, zoals dividend, is belast. En rente op vreemd vermogen, zoals leningen, is tot op zekere hoogte aftrekbaar. Overzichtelijk, maar volgens staatssecretaris Vijlbrief van Financiën óók een verkeerde prikkel. Want het bedrijfsleven kiest nu liever voor financiering met schuld. Daarom wil Vijlbrief de renteaftrek in de VPB verder beperken.


  Verliesverrekening in de IB en VPB

  Infographic Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 13-08-2019

  Het ene jaar is het andere niet, dat zult u in uw onderneming ook wel eens hebben gemerkt. Rijst het ene jaar uw winst de pan uit, het andere jaar kan het enorm tegenzitten en eindigt u met een verlies. Gelukkig kunt u de verliezen vaak nog verrekenen met de eerder of later behaalde winsten. 


  Verzoek teruggaaf in verband met verliesverrekening VPB

  Tool Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 22-10-2019

  Zorg dat uw verzoek aan de Belastingdienst voor de teruggaaf de juiste gegevens bevat met behulp van deze tool.


  Uitleg van de liquidatieverliesregeling

  Verdiepingsartikel Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 02-08-2019

  De liquidatieverliesregeling mag u uit de kast trekken als een dochter-bv van u geliquideerd moet worden en er daarbij een verlies aan te pas komt. Maar zoals bij alle fiscale regelingen gelden er ook hier een aantal beperkingen. Hoe stelt u nu vast hoe hoog dit verlies precies is en met welke beperkingen moet u rekening houden?


  Gebruik van investeringsaftrek

  Infographic Ondernemersaftrek Publicatiedatum: 19-03-2021

  Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert aftrekken van uw winst. Welke investeringsaftrekregelingen zijn er allemaal?


  Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

  Verdiepingsartikel Investeren Publicatiedatum: 27-01-2021

  Bent u als ondernemer voor de IB en de VPB van plan om dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Hiermee kunt u uw fiscale winst namelijk aanzienlijk verlagen. Welke mogelijkheden bestaan er eigenlijk allemaal op dit gebied en wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?


  Profiteren van innovatieve projecten met de innovatiebox

  Verdiepingsartikel Innovatie Publicatiedatum: 22-04-2021

  Ondernemingen die zich bezighouden met innovatieve projecten voor immateriële activa kunnen, als er is voldaan aan de voorwaarden, profiteren van de innovatiebox. Via de innovatiebox zijn de voordelen uit innovatieve activiteiten in de vennootschapsbelasting (VPB) belast tegen een tarief van 9%.


  Herstructurering van uw onderneming

  Verdiepingsartikel Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 08-12-2020

  Het kan geen kwaad om eens kritisch te kijken naar de structuur van uw onderneming. Mocht u dan tot de conclusie komen dat dit hard nodig is dan zijn er verschillende mogelijkheden om te herstructureren zonder dat dit tot een fiscale afrekening leidt. Maar die mogelijkheden hebben natuurlijk ieder voor zich wel hun voor- en nadelen die hieronder op een rijtje worden gezet zodat u de beste keuze maakt.


  Niet dubbel dokken met deelnemingsvrijstelling

  Nieuws Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 29-04-2021

  De deelnemingsvrijstelling is een belangrijk onderdeel van de vennootschapsbelasting. De vrijstelling voorkomt dubbele belastingheffing bij een deelneming. De deelnemingsvrijstelling komt dus om de hoek kijken bij de ontvangst van voordelen uit de deelneming. Maar (helaas) ook bij verliezen op een deelneming.


 • 6

  Fiscale reserves correct inzetten

  Fiscale reserves

  Infographic Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 13-08-2019

  Uw onderneming, die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, kan een fiscale reserve vormen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er bestaan drie fiscale reserves.


  Hoe werkt de herinvesteringsreserve?

  Vraag & Antwoord Investeren Publicatiedatum: 22-07-2019

  Hoe werkt de herinvesteringsreserve (HIR) nu precies?


  Herinvesteringsreserve langer ‘houdbaar’ door corona

  Nieuws Investeren Publicatiedatum: 04-01-2021

  Ondernemers mogen langer wachten met het opsouperen van hun zogeheten herinvesteringsreserve (HIR). Normaliter moet een onaangeroerde HIR binnen drie jaar vrijvallen in de winst. Maar omdat de coronacrisis een ‘bijzondere omstandigheid’ is, mag de complete herinvestering ook iets langer op zich laten wachten.


  Fiscus geeft tekst en uitleg over coronareserve

  Nieuws Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum: 12-01-2021

  De reserve die ondernemingen kunnen vormen voor verliezen door de coronacrisis kan ook bestaan uit beleggingsverliezen. Het verlies hoeft namelijk niet gekoppeld te zijn aan ondernemingsvermogen. Dat is één van de antwoorden van de Belastingdienst in een document met 32 vragen en antwoorden over de fiscale ‘coronareserve’.