Bv mag lening dga afwaarderen

12 augustus 2015 | Door redactie

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder(dga) een lening verstrekt voor rekening en risico van de bv, dan is die lening ook volledig toe te rekenen aan de bv. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent aangegeven dat de bv deze lening dan ook mag afwaarderen en de afwaardering ten laste van haar winst mag brengen.

In deze zaak draaide het om een bv die participeerde in een grondtransactie. De investering bedroeg € 350.000 en het bedrag werd opgehoest door de dga van de bv. De transactie werd ook op naam gesteld van de dga. In een overeenkomst stelden de dga en de bv dat de transactie echter voor rekening en risico was van de bv. Het bedrag werd gebruikt als geldlening voor bv B. In de overeenkomst werd afgesproken dat deze bv de lening op 15 augustus zou aflossen. Bv B kon echter niet aan haar rente- en aflossingsverplichtingen voldoen en op 14 juli 2009 ging bv B failliet. De bv wilde daarom een deel van de lening afwaarderen en die afwaardering ten laste van haar winst in 2008 brengen, maar dit keurde de inspecteur niet goed. Hij corrigeerde daarom de aangifte.

Voor rekening en risico van de bv

De bv stapte hierop naar de rechter. Volgens de inspecteur was de lening in de praktijk verstrekt door de dga, en niet door de bv. De bv mocht de afwaardering daarom niet ten laste brengen van de winst. In eerste instantie kreeg de inspecteur dus gelijk van de rechter, maar in hoger beroep trok de bv aan het langste eind. De inspecteur beargumenteerde dat de overeenkomst tussen de bv en de dga onzakelijk was en sprak zelfs van een schijnhandeling. De rechter ging daar niet in mee en stelde dat er sprake was van een rechtsgeldige overeenkomst. Nu vaststond dat de resultaten en het risico van de investering voor rekening van de bv kwamen, mocht de bv de lening ook afwaarderen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juli 2015, ECLI (verkort): 5104