Gecorrigeerde winst kan niet naar HIR

4 september 2015 | Door redactie

Als na de verkoop van een bedrijfsmiddel de inspecteur de winst naar boven corrigeert omdat u genoegen neemt met een te lage prijs, kunt u belastingheffing niet ontlopen door van de gecorrigeerde winst een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. Dit ondervond een bv onlangs bij de rechter.

Een bv die handelde in vastgoed, verkocht een aantal panden aan de kinderen van de dga voor een zacht prijsje, namelijk ver beneden de marktwaarde. De fiscus vond dat er sprake was van winstuitdeling en corrigeerde daarom de winst van de bv. Na de bezwaarfase wilde de bv de gecorrigeerde winst vervolgens toevoegen aan de HIR, maar daar ging de inspecteur niet mee akkoord. De bv wilde daarom haar gelijk halen bij de rechter.

Geen voornemen tot herinvesteren met te lage winst

Voor de rechter wist de inspecteur overtuigend aan te tonen dat er winstuitdeling had plaatsgevonden ten behoeve van de kinderen van de dga. De verkoopprijs van de panden lag namelijk ver onder marktwaarde. Volgens de rechter had de dga dit moet weten en bevoordeelde hij zijn kinderen met opzet door genoegen te nemen met zo’n lage verkoopprijs. De inspecteur had de winst daarom terecht gecorrigeerd. Dit was ook meteen de doodsteek voor de herinvesteringsreserve. Volgens de rechter kon de gecorrigeerde winst helemaal niet toegevoegd worden aan de HIR, aangezien er geen voornemen tot herinvestering bestond. De bv was namelijk alleen van plan om de kinderen van de dga te bevoordelen.
Gerechtshof Den Haag, 18 augustus 2015, ECLI (verkort): 2330