Geen rente bij volledige afwaardering lening

3 juli 2013 | Door redactie

U mag rekening houden met het feit dat een gelieerde onderneming de rente op een onzakelijke lening niet kan betalen. De rentevordering mag u namelijk waarderen op de waarde in het economisch verkeer. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

In deze zaak nam een bv twee vorderingen op deelnemingen over van de moedermaatschappij. Bij het afsluiten van deze leningen waren er geen zekerheden gesteld, was geen aflossingsschema of einddatum afgesproken (de lening was wel direct opeisbaar) en was er geen rente verschuldigd. Het ging echter financieel niet zo goed met de deelnemingen. Dat was reden voor de bv om de vorderingen af te waarderen. De inspecteur ging daar niet mee akkoord en stelde ook dat er rekening gehouden moest worden met een verschuldigde rente.

Waarde economisch verkeer

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dat er sprake was van een onzakelijke lening, omdat een onafhankelijke derde nooit dat debiteurenrisico zou aanvaarden. De Hoge Raad voegde daar nog aan toe dat bij een renteloze lening binnen concernverband partijen wel rekening moesten houden met een op zakelijke wijze vastgestelde rente. Er was sprake van een rentevordering, die de bv mocht waarderen op de waarde in het economisch verkeer. De bv hoefde voor de winstberekening slechts rekening te houden met dat bedrag en dus niet met de nominale waarde van de rentevordering. Was de verwachting dat de deelneming maar de helft van de rentevordering zou betalen, dan hoefde de bv ook alleen maar met die rente rekening te houden.
Hoge Raad, 15 maart 2013, LJN: BW6552